REPLIK: SD ägnar sig åt populism – kulturhuset kostar 32 miljoner, inget annat

Igår svarade jag SD i DT gällande debatten kring kulturhuset, läs gärna min replik här:

Politik är att prioritera, det stämmer mycket riktigt – men ska man kunna prioritera så behöver man ha helhetsbilden och hålla sig till sak.

Ett kulturhus i den här omfattningen skulle som du skriver kosta 260 till 330 miljoner kronor i investerade medel. Sverigedemokraterna undanhåller dock en ytterst viktig detalj – kommunen har aldrig tänkt att investera dessa medel ur egen ficka, utan investeringen kommer att göras av en ny ägare. Kommunen har tänkt sälja projektet och fastigheten till en ny ägare som sedan kommer att investera och bygga kulturhuset.

Men det är glädjande att det äntligen finns en Sverigedemokrat som brinner för skolan. Under mandatperioden 2014-2018 kom inga förslag ifrån SD om hur man skulle kunna förbättra skolan. Man satsade inte heller speciellt mycket mer resurser än majoriteten på skolan i sina skuggbudgetar. Med andra ord så skramlar fortfarande tomma tunnor mest.

Vi Socialdemokrater har varit med och höjt lärarlönerna (vilket vi fortsättningsvis också vill göra), varit med och tagit fram lärarutbildningskontrakt som gör att våra lärarstudenter nu kan få lön istället för att behöva ta lån och vi har också varit med och byggt framtidens skola. Arbete finns mycket riktigt kvar att göra inom skolan i Borlänge och vi är beredda att ta den utmaningen tillsammans med den nya majoriteten. Frågan är om SD kommer vakna och lägga några egna reella förslag under mandatperioden 2018-2022.

Men om vi ska ställa oss över den populism som SD ägnar sig åt – så vill jag ägna lite tid åt att debattera för vad det detta bör handla om, nämligen varför jag vill se ett kulturhus.

  • Ett kulturhus skapar ett attraktiv Borlänge och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där företag vill etablera sig.
  • Ett kulturhus skapar fler anledningar att besöka Borlänge, vilket kompletterar det utbud vi har idag inom besöksnäringen och handeln.
  • De kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänge och hela Dalarnas fortsatta utveckling. Dalarna är en region som genom kulturens kraft driver fram ny utveckling för samhälle och näringsliv.
  • Ett kulturhus av den storlek och inriktningen som planeras saknas i Dalarna.
  • Behovet är stort – de kommunala kulturverksamheterna har själva meddelat att de har stora behov av förbättrade lokaler, så att de kan utveckla sina verksamheter.

För 32 miljoner och inget annat så får vi allt detta i ett centralt läge i Borlänge. Nu ska vi noggrant utreda vad vårt kulturhus ska innehålla. Denna utredning kommer att ske i samband med kulturverksamheter, borlängebor och investerare.

Borlängeborna förtjänar ett kulturhus – och det är aldrig fel läge att göra en bra affär och vi Socialdemokrater vill se ett kulturhus som skapar en attraktiv stad och främjar ett aktivt kulturliv där fler vill bo och där fler företag vill etablera sig.

 

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

Original publicering: https://www.dt.se/artikel/debatt/replik-sd-agnar-sig-at-populism-kulturhuset-kostar-32-miljoner-inget-annat

Debatt: Kan Borlängepolitiken visa på lösningar för hur låsningen i regeringsbildningen kan lösas?

Få kan ha missat det pågående arbetet med att bilda regering i Stockholm. Det finns olika sätt att skapa en majoritet, och det finns olika ingångar som innehåller olika mycket kreativitet och realism.

S, Mp, OFA, C och L har tagit fram ett 100 punktsprogram och förhandlat fram en majoritetsröstning för styret i Borlänge kommun.

På två möten i rad har vi sett en ny politisk konstellation i oppositionen i Borlänge. Denna konstellation innehåller moderaterna, kristdemokraterna, sverigedemokraterna och vänsterpartiet som visar ett öppet samarbete.

Detta nya politiska block lämnar egna förslag till bland annat val av ledamöter till bolagsstyrelser, där de tycker att antingen moderaterna eller vänsterpartiet ska sitta ordförande. I dessa förslag stödjer man varandra, hela oppositionen röstar enigt för dessa förslag. Man kan inte annat än beundra denna kreativa lösning på politiska låsningar.

Indikerar detta en vänster-konservativ lösning för det nationella planet? Vill de lokala politikerna i vänstern och i de tre konservativa partierna gå före och rekommendera ett likartat agerande i riksdagen?

Jag har inga problem med att rekommendera Stefan Löven att kika på vårt 100 punktsprogram inför en förhandling i riksdagen.

Att Moderater och Kristdemokrater öppnar för samverkan med SD är inte nytt men att vänsterpartiet inte tvekar att samverka med SD förvånar åtminstone mig stort.

Jag är beredd att hålla rent mot den yttersta högern – trodde att även vänsterpartiet var det. Det vänsterparti vi jobbat med under den gånga perioden tog ansvar och agerade klokt – nu ser vi en ny tendens.

S, C, MP, L och OFA har presenterat vår plattform i 100 punkter på en presskonferens. När får vi se vad oppositionen har för gemensam agenda? När håller ni er presskonferens?

Jag misstänker att många väljare nu höjer förvånat på ögonbrynen och ställer sig frågan ”Var det detta jag röstade för?” En samverkan mellan M, KD, SD och V. För det är inte längre en fråga om passivt stöd, det vi idag ser är ett nytt samarbete i Borlänge.

En gissning är Borlängeborna med spänning och genuint intresse kommer att följa vilken politik detta vänsterkonservativa block kan skaka fram som lösningar på Borlänges utmaningar.

Jan Bohman (S)

Kommunalråd Borlänge

Länk till original publikation i Dalademokraten: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-kan-borlangepolitiken-visa-pa-losningar-for-hur-lasningen-i-regeringsbildningen-kan-losas?fbclid=IwAR0dUz2EuKk_8HSglcrPoD6eGg7Mgy2mf8xLGvTo_pC_j23sGlBoZmUrcE4

Tack för förtroendet

Tack för förtroendet att få leda kommunstyrelsens arbete de kommande 4 åren. Tar mig an uppgiften med ödmjukhet och iver Borlänge står inför många möjligheter och utmaningar.

Besök av Mikael Sjöberg generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, besökte igår Borlänge för att samtala om de samarbeten som pågår och de utmaningar som Borlänge kommun står inför.

Borlänges politiska ledning bjöd in generaldirektören Mikael Sjöberg för dialog. Politiker och tjänstemän från Borlänge kommun förde samtal med Mikael Sjöberg bland annat om arbetet med projektet dubbelt upp – vilket resulterade i att 370 människor lämnade långtidsarbetslöshet för ett arbete.

Vi förde dialog om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen och om hur vissa Borlängebor faller mellan stolarna. Vi var överens om att det är av yttersta vikt att våra Borlängebor kan lita på våra myndigheters insatser inte motverkar varandra eller skapar gropar som man kan falla i.

Vi diskuterade införandet av extra tjänster som både skapat positiva förutsättningar men också vissa utmaningar i kommunens verksamheter.

Borlänges utmaningar med arbetslöshet var också upp för dialog. Arbetslösheten i Borlänge är för hög och vi har för många Borlängebor som inte har ett jobb att gå till på morgonen. Borlänge har gått från att vara en klassisk bruksort till att bli så mycket mera. En stad som är ett handelsnav, som har statliga myndigheter på plats och som är en av de IT tätaste kommunerna i Sverige. Borlänge har blivit en framtidskommun.

Jag tog igår del utav Rädda barnens rapport som säger att Borlänge har högst andel barnfattigdom i länet. Rapporten pekar på att den höga andelen barnfattigdom bland annat är en konsekvens av föräldrarnas möjligheter att skaffa sig ett arbete med rimlig inkomst. Jag vill vara den första att säga att detta inte är okej i vårt Borlänge och att denna fråga påvisar det viktiga i vårt möte med Mikael Sjöberg.

Under dagen hade vi fokus på två grupper, utrikes föda och personer med funktionsvariationer. Två grupper som behövs på vår arbetsmarknad. Fler och fler företag har både kompetensbrist och arbetskraftsbrist samtidigt som för många står utanför arbetsmarknaden. Då måste man börja tänka utanför etablerade ramar.

Vi kommer i ett moment 22 – för att komma ut på arbetsmarknaden måste man kunna svenska, men för att lära sig vardaglig svenska så underlättar det att ha ett arbete.

Vi måste bli mer flexibla i vårt tänk kring vuxenutbildningen – man ska inte behöva dubbla akademiska examens för vartenda arbete. Regionala lösningar krävs för att möta den kompetens som våra lokala arbetsgivare söker. Vi måste i dialog mellan kommunen, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen sätta stopp för utbildningshetsen och se till att rätt person får rätt förutsättningar att hamna på rätt arbetsplats.

Konsekvensen av för hög arbetslöshet och kompetensbrist blir att arbetsgivare får längre och längre rekryteringsprocesser och att företag måste tacka nej till ordar. Vilket hämmar tillväxten i vår region.

Jag vill tills sist tacka Mikael Sjöberg för att du tog dit tid att komma till Borlänge. Tack för en konstruktiv diskussion om hur vi kan förbättra Borlängebornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Tack och på återseende!

44829766_556183264841653_2962422854550814720_n

Cirkulär Förelöpare 2018

Igår hade jag äran att ta emot ett diplom av Per Larshans Hållbarhetschef på Ragn-Sells AB för Borlänge kommuns arbete med återvinnande av material. 

Miljöföretaget Ragn-Sells har låtit undersöka kommunernas krav på återvunnet material i kommunal upphandling. Resultatet: att kraven är i princip obefintliga. Borlänge kommun svarar som enda kommun att de har mål för att en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material. För det arbetet diplomeras Borlänge av Ragn-Sells som ett föredöme för andra kommuner.

Nomineringen löd ”Tack Borlänge kommun ni är är en stjärna. Ni är några av de få kommuner som faktiskt har i sina inköpskriterier att prioritera återvunna flöden. Det här ingår i arbetet med regeringens och EU:s klimat och energipolitik som bl a utgår från målet att 20% av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor”

Det känns väldigt hedrande att bli uppmärksammade för detta eftersom vi tagit beslut om att höja ambitionen och bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Jag och alla som jobbar med dessa frågor tackar ödmjukast över att ha blivit uppmärksammade tillsammans med 4 andra kommuner – vi ska se till att hålla fanan högt i miljö och energifrågorna.44571547_2175761999356581_1184710589084073984_nDiplom