Ljuspunkt i coronatider

Ljuspunkter i coronatider, dela gärna för att sprida informationen: På Hessegården har medarbetarna skapat en mötesplats utomhus dit anhöriga kan komma och hälsa på under säkra former, utan att bryta mot besöksförbudet. Alla som är friska och symtomfria kan mötas under förutsättningen att ingen fysisk kontakt får förekomma samt att den boende och de anhöriga sitter på varsin sida av bordet.

En majoritet som tar ansvar

Borlänge kommun har ett tufft ekonomiskt utgångsläge. För 2020 kommer det vara återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Man skjuter även fram insatser där så är möjligt, investeringsplanerna har reducerats.

Flera delar av kommunsverige har redan innan pandemin ett tufft ekonomiskt läge! Corona har dessutom slagit hårt mot kommunsverige. Flera företag går på knäna, människor förlorar sina arbeten och det leder till minskade skatteintäkter.

Kommunbidraget till driften för 2021, uppgår till 3 424 400 miljoner kr, vilket är en ökning på 1,6% jämfört med 2020, motsvarande 54 miljoner. För att klara budgeten kommer det att krävas ett gemensamt sparpaket, detaljerna kommer att arbetas fram under tidig höst. Det största sparkravet läggs på kommunstyrelsen, vilket kommer leda till en minskad administration. Genomlysning av administrationen kommer även ske i övriga nämnder. Omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden får behålla sina tidigare utökade ekonomiska ramar, en uppräkning på 1.5%. Socialnämnden får ett tillskott på 42,5 miljoner kr (+12,7%) jämfört med år 2020. Socialnämndens tillskott beror mestadels på lagstadgad verksamhet som ökat försörjningsstöd, kostnaderna för ta hand om utsatta barn och ungdomar samt missbruksvård. Koncernsamverkan mellan kommun och kommunens bolag kommer ytterligare att förstärkas för att nå en ännu bättre samverkanseffekt.

Vår prioritering är att värna kommunens kärnverksamhet. Det handlar om omsorgen och dess personal som har slitit hårt under Corona och skolan som redan har ett tufft utgångsläge. Vi är överens om att prioritera Borlänges barn och gamla. Vi måste städa trappan från toppen och minska kommunens administration. Vi måste vara självkritiska och se över vad vi ska sluta med och våga ta tuffa beslut.

Trots en tuff budget så kommer att fortsätta arbete med en offensiv jobbstrategi och en minskad sjukfrånvaro, vilket kan skapa positiva såväl verksamheters som ekonomiska effekter.

För perioden 2021-2024 planerar kommunen investeringar för ca 1,4 miljarder. Varav investeringar i förskolor och skolor på ca 900 miljoner.

Borlänge kommun hoppas nu att staten också förstår Kommunernas situation och ger ökade medel även efter pandemin, för 2021 och framåt. Då Arbetsförmedlingen får mindre resurser, då Försäkringskassan har förflyttat kostnader till kommunerna och då staten inte lyckas med etableringen av nyanlända inom två år då förs både ansvaret och kostnaderna över till kommunerna.

Staten har under en lång tid lagt över kostnader på kommunerna. Oavsett vem som suttit i regering. Borlänge har tagit ett stort socialt ansvar och hela tiden tänkt kreativt. Jag förväntar mig nu att staten förstår att det var tufft redan innan pandemin. Jag hoppas på ökad förståelse och ökat ansvar. Kommunerna kan inte skära ned i oändligheten, staten måste ta sitt ansvar så som vi tagit vårt.

2012 Jan Boman kommunstyrelsens ordförande Borlänge
FOTO: ULF PALM

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 maj 2020

Rädda jourmottagningen i Borlänge

Den nu meddelande stängningen av jourmottagningen på Borlänge Sjukhus är den senaste i raden av nedstängningar inom Region Dalarna. Beslutet har tagits med hänvisning till Coronapandemin. Socialdemokraterna i Dalarna är kritiska till stängningen.

– Efter en rad av nedläggningar av kliniker inom folktandvården över hela länet och tillfällig stängning av allmänpsykiatrin i Säter så meddelar Region Dalarna nu att även jourmottagningen på Borlänge sjukhus stänger tillfälligt. Beslutet innebär att Borlängeborna istället hänvisas till Falun. När jourmottagningen stängs ner så kommer det öka trycket på den redan hårt belastade akutmottagningen i sommar. I läget med Coronaviruset vill vi inte ytterligare öka trycket på akutmottagningen i Falun, säger Sebastian Karlberg (S), oppositionsråd Region Dalarna.

– Jourmottagningen på Borlänge sjukhus är uppskattad och är en trygghet för Borlängeborna. Det är viktigt för en kommun med så många invånare att ha en tillgänglig jourmottagning. Under pågående pandemi är det extra viktigt att vi i Borlänge också har god tillgång till vård, säger Jan Bohman (S), kommunalråd Borlänge.

Efter turerna kring folktandvården där tillfälliga stängningar blev permanenta nedläggningar på bara några veckor så ser vi på den här situationen med oro. Jourmottagningen i Borlänge behöver finnas kvar. Hela vården håller på att ställa om till en mer nära vård, då skulle det här vara ett steg i motsatt riktning.

2250 medarbetare i Borlänge kommun utbildade i Covid-19

Kampen mot Corona fortsätter, även om det försiktigt börjat talas om en positiv trend så är faran inte över än. För att hålla i den positiva trenden är det viktigt att vi fortsätter följa de nationella riktlinjerna. Jag vill nu meddela att hela 2250 av våra medarbetare inom sociala sektorn under en två veckors period genomgått en covid-19 utbildning.
 
Utbildningen har erbjudits till alla inom sociala sektorn inom samtliga verksamheter, både fast anställda och vikarier. Detta innefattar yrkesroller så som undersköterskor, vårdbiträden, enhetschefer, sjuksköterskor med flera.
 
Dessa yrkesgrupper står i frontlinjen i kampen mot Corona och ska därför ha bra förutsättningar och kunskaper om Corona. Jag är därför positiv till att så många medarbetare i kommunen nu genomgått denna utbildning. Vi är dessa yrkesgrupper evigt tacksamma, vi vet hur hårt ni sliter och att det är tufft därute!
 
Håll i och håll ut. Håll avstånd men håll gärna kontakten. Vi ska ta oss genom denna kris tillsammans!