Borlänge behöver mer resurser till polisen!

Jag är förbannad och sorgsen efter skjutningen vid kupolen under natten. I nuläget vet jag inte mer än den informationen vi alla fått från polisen, men det vi kan fastställa är att en person har mist livet. Mina tankar går till offrets nära och kära.

Detta är den andra dödsskjutningen i Borlänge under 2019, om något så påtalar detta vikten av att polisen i Borlänge får mer resurser och att Borlänge får fler patrullerande poliser på våra gator. Jag kommer i alla fall att driva detta och vara hård i debatten då jag möter de som har ansvaret över detta! Borlänge ska vara en trygg stad och de som försöker göra den otrygg ska sitta bakom galler!

Jag kommer informera mig mera kring situationen och kommunen har säkerställt att vi trots semestertider vid behov svarar upp på ett adekvat sätt. Jag vill försäkra er om att jag och berörd personal på kommunen följer utvecklingen och att vi har kontakt med polisen. I dagsläget är detta en polisiär fråga, men långsiktigt har vi alla ett gemensamt ansvar för att jobba för ett tryggt Borlänge.

Jag vill uppmana den som vet något om händelserna att genast kontakta polisen så att de skyldiga kan gripas. Konsekvenserna ska komma snabbt och hårt för den som sprider våld och rädsla.

Vårt gemensamma uppdrag nu är att jobba långsiktigt med tryggheten i Borlänge och här har vi ett väldigt bra och nära samarbete med Polisen och många andra aktörer i samhället.

Almedalen 2019

Igår var Almedalen 2019 slut för mig – fyra intensiva dagar kom till sitt slut. Genom att använda oss mer av vår egen personal, har vi lyckats sänka budgeten för vårt deltagande men samtidigt höjt kvalitén på Borlänges medverkan.
 
Mitt personliga fokus i Almedalen har varit att träffa olika byggherrar och näringsidkare. Jag har ihärdigt delat ut foldrar till bygg intressenter om vilka kommande planprojekt och exploateringsområden Borlänge har. Framför allt har vi lyft Jakobsdalen i våra många samtal med byggmarknadens många intressenter.
 
Jag har också deltagit i panelen i ett seminarium arrangerat av nätverket ”Sveriges starka industrikommuner” där jag pekade jag på att ett Kommunalråd från en kommun som Borlänge inte ska behöva stånga sig blodig för att få regering och statliga verk att förstå att vi behöver fler och bättre infrastruktursatsningar. Nära 10 000 människor pendlar in till Borlänge varje dag så behöver vi inte bara bostäder, vi behöver bättre vägar och järnvägar. Lösningen kan aldrig vara att Trafikverket tillåts sänka hastigheten på en Europaväg för att den inte anses vara säker. Jag förväntar mig att man då rustar upp vägen så att den blir säker. Vi måste dessutom flytta över mer trafik till järnvägen Dalarnas Nr 1 prioriterade satsning stavas Dalabanan. Men vi får inte heller glömma bort godset, vår export går bland annat genom hamnarna i Gävle och Göteborg. Att prioritera industrin i Bergslagen gynnar inte bra oss som bor här utan bidar till exportinkomster till gagn för hela vårt land.
 
Dalarna och Falun Borlänge regionen arrangerade egna seminarier och rundabordssamtal under dagarna två. Det var mer eller mindre lapp på luckan på åtminstone tre av dem. Vårt mest välbesökta blev såklart ”Sveriges fulaste stad – värsta tillgången”, som avslutades med en presskonferens tillsammans med Gert Wingårdh där den nya byggnaden vid resecentrum presenterades. En byggnad som kommer bli ett viktigt landmärke för Borlänge och Dalarna. Byggnaden ser ni i bilden nedanför, med hälsningar från Gert!
 
Det har varit intensiva men givande dagar i Visby ,tillsammans med engagerade politiker och tjänstepersoner från Borlänge, men nu är det dags att ta semester. Jag önskar er alla en trevlig sommar. Det gäller speciellt dig som jobbar under sommaren !
 
Jag är tillbaka om några veckor, men till dess ska jag ha lite tid med familj och vänner!

Borlänge en av spjutspetsarna

Borlänge ska bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. En hållbar och attraktiv stad med hållbara transporter, en giftfri miljö samt närodlad, ekologisk och klimatsmart mat.

Varje dag serveras 10 500 portioner mat på Borlänge kommuns förskolor, skolor och äldreboenden. Det nationella målet för 2030 är att 60 % av maten ska vara ekologisk. I Borlänge kommun serveras redan 62% ekologisk mat till våra barn och äldre. Borlänge är en av fem kommuner som redan klarat målet om minst 60 % ekologisk mat – vilket gör att Borlänge är en av de kommuner som tilldelas titeln ”Sveriges ekologiska spjutspetsar 2019”.

I vår strategiska plan har vi bestämt att vi under mandatperioden ska jobba för att ”Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtidens generationer”. För att uppnå detta så är det viktigt att vi jobbar med mer klimatsmart mat och att våra Borlängebor får mer ekologiskt på sin tallrik.

I ett nytt utvecklingsarbete som påbörjats under våren 2019 av kommunen så har vi börjat beräkna och visa hur stor klimatpåverkan varje måltid ger. Vi vill på så sätt kunna underlätta för borlängebon att på sikt göra val som gör skillnad för klimatet.

Vi är nu en av Sveriges fem bästa kommuner när det gäller ekologisk mat. Men vi kommer fortsätta ta fighten för att våra barn och äldre ska få både nyttig och klimatsmart mat. Nu höjer vi ribban – under 2019 är målet att vi ska klara av att uppnå minst 65% ekologisk mat på de 10 500 portioner som serveras i kommunen.

Vägen dit kommer bli tuff, men för ett hållbart Borlänge så ska mat inte bara mätta magen, utan också vara miljövänlig, närodlad och ekologisk. För vi väljer att värna om miljön och livskvalitén för våra borlängebor. Att vara klimatsmart ska inte vara svårt, det ska vara så enkelt som att äta ett bra mellanmål på fritids eller äldreboendet i sommar.

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Elina Brodén (Mp) Kommunalråd

PS: Korrigering, självklart står hela den politiska majoritet i Borlänge bakom detta arbete. Inte bara vi som skrivit under artikeln, majoriteten har ett långsiktigt miljöarbete tillsammans!

Publicerad i DT 010719: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-borlange-sveriges-ekologiska-spjutspets

Invigning av nya parken Kornstigen/Skogsvägen

Idag har jag fått vara med och inviga den nya parken vid Kornstigen/Skogsvägen. En fantastisk park i ett bra läge där människor kan mötas. Jag hoppas att många Borlängebor i alla åldrar kommer att upptäcka den här parken och ta med picknickkorgen och kanske en boll! Gärna redan i sommar när nu första etappen är klar.
 
Hjälp också gärna till att ge parken ett namn! Lämna ett förslag före sista juli, sedan gås förslagen igenom av en liten jury.
 
Långt över tusen barn upp till 12 år bor i närområdet – här finns ju också flera förskolor nära parken – så många kommer att ha nära hit. Jag hoppas också att förskolor och skolor från andra delar av Borlänge kommer att hitta hit.
 
På aktivitetsplatsen finns möjlighet till fotbollsspel i flera olika former, basket, beachvolleyboll, skateboard, bordtennis, studsmatta med mera om man längtar efter rörelse. Annars väljer man hängmattan eller kanske en utsiktsplats några meter upp i luften! Ett tips är att även gå in bakom dungen till den lite lugnare delen med utegym, volleyboll och cykelslinga.
 
Under invigningen fick jag frågan av en deltagare om man kunde nominera detta till årets politiska insats – det tycker jag är ett bra betyg på att denna parken kommer göra nytta i vår kommun! Varmt välkomna!

Vi har enats om en unik strategisk plan – för ett bättre Borlänge

Det är tuffa tider ekonomiskt för hela kommunsverige. Det är därmed extra viktigt att vi springer klokare istället för snabbare – och använder våra resurser där de gör mest nytta för Borlängebon. Vi i den politiska majoriteten i Borlänge har nu enats om våra visioner samt våra strategier för att nå dessa visioner de kommande 4 åren.

Alla Borlängebor ska ha ett arbete att gå till och kunna försörja sig själva. Våra barn och unga ska klara målen i skolan. De äldre, som byggt upp dagens Borlänge, ska få en vård och omsorg som utgår från varje individs behov. Borlänge ska bli Sveriges byggvänligaste kommun och bostadsbristen ska steg för steg byggas bort. Vi ska ha ett Borlänge som tar ansvar för miljön både nu och i framtiden. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Vårt mål är ett Borlänge där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är – och man ska kunna leva på sin lön. Detta är grunden i den strategiska planen.

För att kunna uppnå detta har vi enats om 10 nya mål för Borlänge:

 • Vi ska vara en motor i näringslivsutvecklingen och minska arbetslösheten så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge.
 • Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv så att det främjar demokrati, hälsa och livskvalité för alla.
 • Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.
 • Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler.
 • Vi ska ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa.
 • Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer.
 • Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen så att vi kan erbjuda en god och effektiv service till Borlängeborna.
 • Vi ska bryta segregationen så att klyftorna minskar och vi bygger ett hållbart Borlänge.
 • Vi ska arbeta målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer så att tryggheten ökar i Borlänge.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så att vi kan fortsätta ge god service till Borlängebon.

Dessa mål är djupt förankrade med vårt 100-punktsprogram för utveckling av Borlänge. För att uppnå denna strategiska plan samt att klara av vårt 100-punktsprogram så behövs beslutsamhet och långsiktiga beslut. Därför lägger vi också en budget som har fokus på att bygga Borlänge.

De medel som frigörs ska satsas på fyra områden:

 1. Fler jobb och kompetenshöjande insatser
 2. Att bli en attraktivare arbetsgivare.
 3. En skola i världsklass
 4. Klimatkliv i koncernen.

Detta för att skapa ett mera jämställt och friare Borlänge. Där vi tar kloka ekonomiska beslut och alla borlängebor, utifrån sina förutsättningar, är med och bidrar till vår gemensamma välfärd. Ett Borlänge där man är stolt över att arbeta för Borlänge kommun och där ingen skadar sig på jobbet. Ett Borlänge där barnen får den utbildning de behöver för att en dag kunna få ett arbete och flytta hemifrån. Ett Borlänge som tar klimathotet på allvar – och där vi rustar kommunen för att klara klimatmålen.

Den politiska majoriteten lägger en tuff budget tillsammans med en för Borlänge unik strategisk plan. Vi valde att stå på rätt sida av historien och kompromissa. Nu ska vi visa Borlängeborna vad det innebär. Om 4 år ser vi förhoppningsvis ett bättre Borlänge för våra Borlängebor.

 

Jan Bohman (S) Kommunalråd, Borlänge

Mari Jonsson (S) Kommunalråd, Borlänge

Karin Örjes (C) Kommunalråd, Borlänge

Monica Lundin (L) Kommunalråd, Borlänge

Elina Brodén (MP) Kommunalråd, Borlänge

Nicole Skoglund (OFA) Gruppledare, Borlänge

 

Publicerad i DD 180618: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-politiska-majoriteten-om-fyra-ar-har-vi-ett-battre-borlange 

Samt DT 180619: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-vi-har-enats-om-en-unik-strategisk-plan-for-ett-battre-borlange