Borlänge är en av de kommuner där ny lagstiftning för asylsökande gäller.

Borlänge är en av de 32 kommuner i Sverige där den nya lagen om eget boende, EBO, gäller från och med den första juli. Tjärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren är exempel på rödmarkerade områden där man riskerar att förlora sin ersättning från Migrationsverket om man flyttar dit.

Vi har vi valt de områden där vi vet att vi har en hög trångboddhet. Jag tror att de kan hamna i mycket värdigare bostäder och mycket värdigare omhändertagande. Är vi fler kommuner som delar på ansvaret så blir ansvaret för varje kommun en lättare börda att bära.

Vill du läsa hela min intervju så gör du det här: https://www.dt.se/artikel/nu-finns-rodlistade-omraden-i-borlange-for-asylsokande-svarare-att-flytta-vart-de-vill-vardigare-omhandertagande

Eller finner mer info om den nya lagen här: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-04-30-Nu-finns-den-forsta-forteckningen-over-omraden-som-omfattas-av-nya-EBO-regler.html

Nytt polishus byggs i Borlänge

Polismyndigheten växer i hela Sverige och så även i Borlänge. Nu byggs ett nytt polishus.

Polisen behöver bygga ett nytt polishus i Borlänge då det befintliga polishuset inte lever upp till kommande krav. Det handlar dels om att det inte finns utrymme, men även att lokalerna inte är anpassade dagens polisverksamhet och arbetsmiljökrav. Det nya Polishuset kommer att byggas bakom Hagagymnasiet.

– Fram till 2024 ska Polismyndigheten ha drygt 38 000 medarbetare i hela landet och det påverkar även oss i Dalarna. Redan nu är vi för trångbodda i det befintliga polishuset och vi kommer att bli ännu fler under de kommande åren. Vår arbetsmiljö behöver bli bättre och vi måste anpassa våra lokaler till de krav som kommande års utveckling av polisverksamheten ställer. Därför är ett nytt polishus nödvändigt, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna.

I samarbete med Borlänge kommun har Polismyndigheten letat efter en lämplig plats för att bygga ett nytt polishus. Platsen vid Hagagymnasiet ger polisen tillräckligt med utrymme för sin verksamhet samt att det är en fördel att snabbt komma ut på en huvudled (E16) för patruller, samtidigt som det är tillgängligt för allmänheten.

– Polismyndighetens satsning på ett nytt och större polishus i Borlänge gläder oss. Detta innebär mer poliser i Borlänge och att den flytt av polishuset, som vi oroat oss för, inte längre är aktuell. Platsen som polisen valt för det nya polishuset har en central placering och närhet till E16, vilket är en stor fördel för deras verksamhet, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter en förstudie och tid för anbudsgivning av hyresvärdar har valet fallit på Hemsö som Polismyndigheten anser är mest lämplig för uppgiften. Ett markansvisningsavtal har ingåtts mellan Borlänge kommun och hyresvärden.

Polishuset beräknas att stå klart under 2024, men det beror på en rad olika faktorer som kan förändra den tid det tar att bygga och flytta in verksamheten.

Äntligen trygghetskameror

Äntligen är kamerorna uppsatta! Detta har vi kämpat för länge och det var ett av våra vallöften 2018! Kamerorna kommer inte ersätta polisen men kommer vara ett bra komplement och göra Borlänge tryggare! Nu hoppas vi bara på att vi snart ska ha kameror i centrum och fler platser i kommunen!

https://www.dt.se/artikel/nu-sitter-overvakningskameror-uppe-i-tjarna-angar-ar-igang-dygnet-runt

Obs, gammal bild för den som tycker vi står för nära varandra under rådande läge.

Sommarhälsning 2020

Jag går inte på semester än men här kommer en sommarhälsning. Hälsningen är speciellt till alla som jobbar i kommunen. Stort tack för era insatser under den exceptionella vår vi gått igenom!

364 tunga miljoner skiljer oss åt

Det är tuffa tider rent ekonomiskt för Kommunsverige, ett sparpaket under hösten ser jag som ett måste för vår kommun. Men vår majoritet har ändå valt att ge skolan och omsorgen en uppräkning på 1,5%.

För den av Covid 19 så hårt utsatta äldreomsorgen innebär detta 16 miljoner mer. En liten men ack så viktig satsning. Efter en extremt ansträngd vår för alla våra anställda som jobbar inom omsorgen så måste vi prioritera våra äldre och de som jobbar med dem.

Jag blir förvånad av att Moderaterna som inför nästa år vill skära ned verksamheten med 20 miljoner, (36 miljoner mindre än majoritetens budget) och fortsätta skära ned verksamheten med mångmiljonbelopp fram till 2024. Det skulle innebära färre kollegor och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare inom omsorgen. Vårt förslag ger istället 364 miljoner mer till omsorgen på 4 år jämfört med Moderaternas budgetförslag (År 2021 skiljer det 36 mnkr, år 2022 73 mnkr, år 2023 109 mnkr och år 2024 146 mnkr. Totalt på 4 år så skiljer det 364 mnkr).

Då ekonomin vänder behövs varje krona i välfärden. I tuffa tider prioriterar vi de äldre och våra barn och unga.