Besöksförbud på Borlänges samtliga äldreboende from 1/4

Lyssna till Omsorgsnämndens ordförande Anita Nordström. Besöksförbud gäller på samtliga äldreboende i Borlänge från och med 1/4!

För att stödja företagen har Borlänge kommun fattat beslut om ett antal akuta åtgärder

Spridningen av det nya coronaviruset gör att flera lokala företag drabbas och många vittnar om minskade intäkter.

För att stödja företagen har Borlänge kommun fattat beslut om ett antal akuta åtgärder enligt nedan:

  • De företag som har problem att betala kommunala avgifter och fakturor kan ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel en avbetalningsplan. Det gäller fakturor från Borlänge kommun, Hushagen, Tunabyggen och Borlänge Energi
  • Kommunen och de kommunala bolagen Hushagen, Tunabyggen och Borlänge Energi kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt
  • Årliga tillsyns- och kontrollavgifter skickas ut i september istället för nu i början av året
  • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om de går att skjuta upp
  • Utifrån situationen som råder intensifieras arbetet med kompetensförsörjningsinsatser mot företagen i kommunens regi
  • Kommunen möjliggör att restauranger kan öppna sina uteserveringar under vecka 13, ansökan hos polisen behövs
  • Pågående upphandlingar finns på kommunens webbsida borlange.se
  • Näringslivskontoret står redo för frågor och vägledning

Glöm inte att vi finns, behöver ni hjälp med rådgivning så tveka inte att kontakta kommunens näringslivskontor. Jag vill också rikta en uppmaning till alla Borlängebor att så gott det går under rådande omständigheter försöka stödja det lokala näringslivet.

Det är viktigt att vi i kommunen gör vad vi kan för att bidra i den ansträngda situationen som råder. Vi vill såklart att företag ges en möjlighet att klara sig genom dessa tider.  Insatserna har tagits fram i samarbete med Falu kommun.

Borlänge kommun vill, tillsammans med Borlänges näringsliv, försöka hjälpa till i den här situationen.

Personer över 70 år och personer som tillhör riskgruppen uppmanas att begränsa sina sociala kontakter och undvika folksamlingar. Borlänge kommun vill, tillsammans med Borlänges näringsliv, försöka hjälpa till i den här situationen. Borlänge kommun erbjuder dig, som just nu inte har någon annan att vända dig till, hjälp med:

  • Inköp av dagligvaror och leverans till din dörr.
  • Uttag av mediciner och leverans till din dörr.

Behöver du hjälp med någon utav dessa inköp så tveka inte på att höra av dig till kommunen. För mer information följ länken i inlägget: https://www.borlange.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/coronaviruset/rad-och-hjalp/hjalp-att-utfora-arenden/

Senaste veckans arbete kring Corona

Besök inte våra äldreboenden!

Skydda riskgrupperna i samhället. Det är nu besöksförbud på Nyhöjdens korttids- och växelvårdsboende i Borlänge.

Vi gör det vi kan från kommunens sida för att hindra smittspridning och uppmanar till lugn och att följa de nationella råd och riktlinjer som finns. Vi råder också alla Borlängebor att inte besöka sina anhöriga och vänner på de kommunala äldreboendena samt våra gruppbostäder för att minska risken för smitta.

Kom ihåg att undvika onödiga fysiska besök och att tvätta händerna ofta!

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om läget skulle förändras kommer vi att skicka ut nya riktlinjer. Här hittar du mer info från Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se