Äntligen första spadtag för Paradisskolan.

Bra start på veckan! Idag hade jag äran att se på medan de pigga barnen från Tjärna-Hage tog de första spadtagen för Paradisskolan. 600 elever ska få spendera dagarna i kommunens nya lokaler som kommer ha de lägre åldrarna i grundskolan samt förskolan. Jag hoppas att de barnen blir lika glada i dessa lokaler som Tjärna-Hages barn var över att få ta första spadtaget. Åtminstone så kommer jag vara väldigt glad då denna nya skola står på plats. Självklart fick barnen fika som lön för sin möda!

Året som gått

År 2019 närmar sig sitt slut. Det är inte bara ett år som tar slut utan ett helt årtionde närmar sig sin ände. 2019 var det första året för den nya majoriteten med S, C, L, Mp och OFA. Tillsammans så skapade vi ett 100-punktsprogram med politiska prioriteringar som ska genomföras under mandatperioden. Med programmet som grund och efter ett antal workshops så tillkom också en ny strategiska plan och budget. I vår budget valde vi att prioritera Socialnämnden (25 miljoner), Barn- och utbildningsnämnden (7,5 miljoner), Omsorgsnämnden (6 miljoner) samt Miljönämnden (600 000), efter indexuppräkning. Kommunstyrelsen fick också i den nya budget en sänkt ram i miljonklassen. Små satsningar kanske någon tänker. Men med tanke på att stora delar kommunsverige går igenom ett ekonomiskt stålbad så är jag glad att Borlänge har råd att satsa totalt en uppräkning med över 90 miljoner 2,8% , där många andra måste spara.

2019 var också året då Dalarnas samtliga kommunstyrelseordförande gjorde gemensam sak i två politiska frågor. Tillsammans kritiserade vi minskningen av antalet Arbetsförmedlingskontor i Dalarna. Ett starkt Dalarna kräver offentlig service i hela länet och möjlighet till stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden. Personer med långvarig arbetslöshet behöver mer stöd, inte mindre, och minskade insatser riskerar att leda till att fler blir beroende av försörjningsstöd. Nu tar regeringen ett omtag med arbetsförmedlingen. Jag har förhoppningar om att ett bättre förslag läggs på förhandlingsbordet.

En viktig fråga då arbetslösheten hos utrikesfödda i borlänge sjönk med 3,7% under året. Jämförbart med 0,4% i landet som helhet. 900  personer gick ut i reguljära studier  Samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet har varit en viktig pusselbit för att uppnå detta.

Gemensam sak gjordes igen när vi gick ut och kritiserade det mycket dåliga förslaget från Trafikverket om sänkt hastighet på flera av Dalarnas vägar. Om våra vägar är osäkra, investera då och höj säkerheten! Försök inte undvika sakfrågan i en hastighetssänkning. Kampen fortsätter mina vänner!

Högskolan kommer att flytta in till Centrum ett mycket bra beslut Flytten kommer leda till ett mer levande centrum och nya intressenter står redan på kö för att flytta in i Högskolan. Kommunen ska självklart i dialog med högskolan vara dem behjälpliga med flytten.

Jag och Ronny Beyer hade ett flertal guidade bussturer av Borlänges kommande och pågående nybyggnationer. Inte mindre än 3 fullsatta turer blev det, då vi visade på de planerade 1721 nya bostäderna. Borlänge växer och vi har en bostadsbrist. Min förhoppning är att dessa 1721 nya bostäder ska vara ett välkomnat bidrag till att minska bostadsbristen.

Vi kunde under året också avslöja att Wingårdhs ritar det nya kontorshuset vid tågcentralen. En fantastisk fin byggnad och ett viktigt utbud av lokaler till våra växande och trångbodda företag.

Under våren togs det första spadtaget för den helt nya stadsdelen Jakobsdalen. Klart blev det också att det ska byggas i Uvbergsviken.

Gylle skola renoveras för fullt, och det är klart för första spadtag för Paradisskolan. Enligt siffror från Lärarnas Riksförbund hade Borlänge även högst lärarlöner i Dalarna.

Vi tog också ett viktigt steg mot att infria vårt vallöfte om en familjecentral. Då vi skrev under en avsiktsförklaring med regionen.

Gruppbostaden sjöstaden blev invigd under sen hösten. Med det så har vi klarat av vår Boendeplanben för LSS.

Borlänge kommuns vårdpersonal fick nya utbildningslokaler. Målet är att undvika skador hos både personal och vårdtagare. Jag hoppas att dessa lokaler gör skillnad för våra medarbetare.

Beslut om trygghetskameror har tagits, enligt den information jag fått så ska dessa sättas upp under 2020. I väntan på dessa kameror så har jag med flera från kommunen tillsammans med polisen trygghetsvandrat i flera av kommunens stadsdelar. Tack polisen för ett bra samarbete och tack alla borlängebor för bra samtal om hur vi kan göra Borlänge tryggare.

Med 10000 meter neontråd invigdes sedan årets science festival. Ryktet säger att det kan ha varit ett världsrekord. Tanken med festivalen är att lyfta den forskning och innovationer som finns i vår kommun och också skapa ett djupare intresse för våra elever och unga Borlängebor.

Borlänge var tillsammans med 14 andra kommuner och regioner först med att ta fram en koldioxidbudget.

Jag hade äran att med såpbubblor inviga den nya aktivitetsparken i området mellan Paradiset och Tjärna ängar. Jag fick också chansen att testa en av gungorna, rätt kul men jag överlät den snabbt till barnen som vågade leka lite vildare än mig.

Några Borlängebors påvisade stort civilkurage under en hjälteinsats. Med sina egna brandsläckare släkte de förskolan anemonen som stod i brand. Sådant civilkurage gör skillnad för hela vår kommun. Tack för er insats och ert mod!

Efter en fantastisk säsong av Brage så lever än hoppet för allsvenskt spel i vår stad. Tack för säsongen och spänningen Brage oavsett hur det slutar! Jag håller tummarna såklart!

Riktigt förbannad och ledsen fick jag bli två gånger under året. Då Borlänge drabbades av 2 dödsskjutningar. Mina tankar går fortfarande till familjerna för offren. De som står bakom dessa handlingar ska sitta bakom lås och bom, inget annat!

Borlänge lämnade samarbetet med Kina och Wuhan. För att istället satsa på ett djupare samarbete med europeiska kollegor.

Jag har också hunnit med flertalet verksamhetsbesök och företagsbesök i kommunen. Tack till alla som tagit emot och fört intressanta diskussioner med mig.

Till sist vill jag nämnda några personer:

En av våra fältare Charlotta Volkert startade ”flickfotboll”. Syftet var att skapa ett första steg ut i föreningslivet. Idrott ska vara till för alla och på lika villkor. Sedan starten har över 200 flickor varit med. Ett initiativ som också vann Unesco LUCS-stipendiet för i år.

Roselyne Beaugendre, undersköterska på Nyhöjdens särskilda boende, som fick Borlänge kommuns Omsorgspris.

Linda Sandberg, lärare på introduktionsprogrammen som fick pedagogiska priset.

Ingemar Magnusson som blev årets kulturpris vinnare.

Angelica Ekholm, näringslivschefen  som vann också flera priser för sitt kommunikativa arbete då vi blev kallade för Sveriges fulaste stad.

Vår kommundirektör Åsa Granat som blev nominerad som årets offentliga ledare. Tyvärr vann hon inte som hon verkligen förtjänande att göra.

Med dessa ord vill jag säga tack för detta år. Jag önskar alla mina följare och Borlängebor en god jul och ett gott nytt år.

Svar på en engagerad Borlängebors tankar

Publicerad i DT: https://www.dt.se/artikel/insandare-en-onskan-som-kvarstar-hos-mig

Vad roligt att höra att du, Borlänge – trevligt folk, är glad över de nya poliserna på Tjärna ängar, då är vi två. Som du säger så ska vi vara tuffa mot brottsligheten men också dess orsaker. Just nu går kommunsverige igenom ett ekonomiskt stålbad. Konsekvensen blir att många kommuner måste spara. Jag är därför glad över att vi i Borlänge har råd att satsa 7,5 miljoner extra på skolan inför nästa år (efter index uppräckning). Detta är en liten men mycket viktig satsning. Det skickar också signalen till våra Borlängebor att vi satsar på skolan (socialnämnden, omsorgsnämnden och miljönämnden fick också extra resurser i majoritetens politiska prioriteringar).

Du har helt rätt i att jag sagt att jag vill se trygghetskameror i Borlänge så fort som möjligt. En önskan som kvarstår hos mig. Som jag förstår det så kommer polisen att sätta upp dessa under 2020. Under tiden så har kommunen tillsammans med polisen genomfört flertalet trygghetsvandringar under hösten 2019. Där vi samtalat med Borlängebor i flera olika delar av kommunen om hur vi kan göra den platsen där de bor och verkar tryggare.

Vi bygger och renoverar just nu också några skolor i Borlänge. En utav nybyggnationerna är den nya Paradsisskolan som ska ligga i Tjärna ängar. Vi har också ett pilotprojekt ”hälsa, trygghet och lärande” på Nygårdsskolan och Tjärnaskolan, som både Åsa Lindhagen (Mp) Jämställdhetsminister och Mikael Damberg (S) Inrikesminister var och besökte 12 december.

Borlänge har tagit ett stort ansvar över våra nyanlända. Vi har nu tagit beslut om att nyanlända invandrare inte ska få bosätta sig på Tjärna ängar om de inte redan har ett jobb. För att öka integrationen och lägga en mindre belastning på området.

Detta och mer gör kommunen. Vi har ett bra samarbete med polisen och jag vill avsluta med att tacka dig för ditt engagemang i kommunen och polisen för ett bra samarbete.

Jan Bohman (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Invigning av nya multibassängen på Maserhallen

Idag hade jag äran att få vara med och inviga den nya multibassängen på Maserhallen. Bassängen är 25×8 meter och har en vattentemperatur på ca 32-34 grader med bassänglyft för säng och stol. Bassängen kan delas och användas av två grupper samtidigt och omklädningsrummen är anpassade för våra Borlängebor som har någon form av funktionsvariation.

Multibassängen ska främst användas för rehabilitering, simundervisning samt vattengymnastik och babysim.

Det var häftigt att se de som redan körde vattengympa i det varma vattnet. Jag hoppas att fler Borlängebor kommer trivas i den nya bassängen. Speciellt de med funktionsvariationer, äldre och andra i behov av höj och sänkbart golv samt varmare vatten!

Tankar efter årets sista arbetsutskott med kommunstyrelsen