Author's posts

Kom och se framtidens Borlänge med oss!

Nu är det snart midsommar, men innan det så ska vi i majoriteten klubba Borlänge kommuns nya strategiska plan. I den finns våra visioner och strategier för kommande 4 år. I den står bland annat att Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler. Borlänge …

Continue reading

Verksamhetsbesök Servicecenter

En verksamhet som jag noggrant följt är Servicecenter – från verksamhetsbesöket på Sollefteås servicecenter, till invigningen av vårt eget servicecenter på Södra backa till verksamhetens nuvarande lokaler i Stadshuset. Det har varit en ynnest att se denna verksamhet växa och blomma ut. Tanken har varit en mer tillgänglig kommun för våra Borlängebor och andra intressenter. …

Continue reading

E16 är en livsnerv för Västerdalarna

Ökad säkerhet på våra vägar är något som behöver prioriteras. Oavsett om man åker bil, cyklar eller på annat sätt tar sig fram i trafiken ska man kunna känna sig säker. Varje förolyckat liv är ett liv för mycket. Därför är vi positiva till att Trafikverket arbetar med att höja trafiksäkerheten. Dock vänder vi oss …

Continue reading

Budget med fokus på att bygga Borlänge

Borlänges styrande majoritet föreslår en budget för år 2020 som innebär både satsningar och anpassningar med fokus på investeringar för kommande generationer. Hela kommun Sverige har ett tuffare ekonomiskt läge. När en av tre kommuner måste göra neddragningar är jag ändå stolt över att vi i Borlänge har ca 20 miljoner kvar att dela ut …

Continue reading

Ni sviker arbetslösa på vår svenska landsbygd

DEBATT. Ett starkt Dalarna kräver offentlig service i hela länet och möjlighet till stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi som är kommunstyrelsens ordförande i Dalarnas kommuner ser därför med oro på de neddragningar i länet som Arbetsförmedlingen nu planerar. Arbetsförmedlingen föreslår efter en minskning att bara 3 av dalarnas 15 kommuner ska ha bemannade kontor. …

Continue reading