Månatligt arkiv för mars 2013

Borlänge kommun blir Millenniekommun

20130308-142540.jpg

Borlänge kommun är nu diplomerad av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Borlänge kan därmed titulera sig Millenniekommun och är en av de 27 kommuner i landet som arbetar för att uppnå FN:s åtta millenniemål. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Millenniekommun sedan 2009. Projektet syftar till att få svenska kommuner att arbeta för att …

Fortsätt läsa »

Tyck till om Falun-Borlängeregionens framtid

Nu kan den som vill tycka till om Borlänge och Faluns gemensamma översiktsplan. Planen ska peka ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen och vara klar nästa vår. Under tiden 2 mars till den 6 maj finns Översiktsplan FalunBorlänge ute på samråd. Enligt tidplan ska översiktsplanen vara klar våren 2014. Läs mer om …

Fortsätt läsa »