Verksamhetsbesök kost- och lokalservice

25/4 besökte jag en verksamhet som jag pratat länge om att besöka. Nämligen kost- och lokalservice. På Kvarnsvedens skola blev jag mottagen av personal och chefer.
 
När jag var betydligt yngre så städade min kära mor, hon städade bland annat den lokala idrottshallen och hon var måttligt imponerad då jag började spela handboll och aktivt deltog i att det blev mer klister på det golv hon senare skulle städa.
 
Idag försäkrade personalen mig att det är något lättare att städa – idag är det en maskin som tar bort klistret i A och B hallen i Maserhallen.
 
Men för mig är det ändå viktigt att man har förståelse och respekt för de som skapar förutsättningarna för vår verksamhet. Hade vi inte de som skapar förutsättningarna för vår verksamhet så skulle vi inte ha någon verksamhet alls. Något som jag fick medhåll för av personalen.
 
Personalen vittnade också att verksamheten blivit bättre sedan kommunen tagit över verksamheten. Personalen driver nu sin utveckling via ”tvärgruppen” som består av olika medarbetare från olika grupper. Många av förslagen som blir till verklighet i verksamheten kommer från just denna grupp.
 
Något som imponerade något otroligt på mig och gjorde mig uppriktigt förvånad var att lokalservice har sin egen digitaliseringsgrupp. Som arbetar med att digitalisera speciellt de tunga delarna av arbetet. Det handlar bland annat om varje städvagn ska ha en egen padda, med kartor som visar vart det är städat och inte. Något som minskar det administrativa bördan på våra lokalvårdare.
 
Några förbättringsområden som personalen såg var bland annat synen och status på yrket. Där de ansåg att de ibland får arbetsuppgifter som inte alls är deras bara för att annan personal har en förutfattad syn på dem och vad de bör göra. Personalen hade också ett tufft 2018, speciellt schemamässigt då nya krav tillkom – något som de inte riktigt är i hamn med än. De skulle också gärna se fler män i sina grupper – en brist som de tror beror på lönen.
 
2018 fick man dock en lokalvård och koststrateg på kommunen som varit ett stöd och hjälp åt medarbetarna.
 
Inom kost har man en meny grupp som träffas en gång i månaden. Där gör man en ram meny för en 9 veckors period – samt bollar nya recept och idéer. Eleverna får vara med och påverka och eleverna är med och pratar om allt som är både bra och dåligt vid måltiderna, så som smak och ljudnivåer.
 
Kostservice arbetar som många kanske redan vet klimatsmart. Man är nu uppe i 67% ekologisk mat. En siffra som gör oss till bland de bästa i Sverige på ekologisk mat.
 
Kostservice skulle gärna köpa mer närodlat också – något som försvåras av upphandlingslagarna. Kostservice hade också gärna önskat en golvbrunn i sitt kök så man enklare hade kunnat städa köket.
 
På kostservice fick jag också höra något som gjorde mig genuint glad. En av medarbetaren bodde i Ludvika och hade gärna jobbat där, men Ludvika har inte flextid eller komptid för sina medarbetare inom kostservice. Det har Borlänge kommun och det gav henne möjlighet att boka tandläkarbesök, kunna hämta sin son om denne blev sjuk och en mer flexibel vardag. Att någon väljer att arbeta i Borlänge kommun för att vi har bra avtal för våra anställda – det gör mig riktigt stolt!
 
Stort tack för att jag fick besöka era verksamheter – ni gör ett fantastiskt arbete för våra Borlängebor – åter igen tack och på återseende!