1 maj

Stort tack till alla er som deltog i Socialdemokraterna i Borlänges 1a maj firande. Tillsammans tågade vi ca 250 deltagande från Sveatorget till Galaxen, där bland annat Borlänge sonen och #2 på Socialdemokraternas EU-lista Johan Danielsson talade. Personligen hade jag äran att framföra en appell på torget som jag sedvanligt lägger ut här på bloggen. Med det sagt så är det, de talade ordet som gäller:

Mötesdeltagare

Jag blir arg

Ja rent ut sagt förbannad när jag hör folk tala om rostbälte och skräpytor

Att de gamla bruksorterna, industriorterna är en döende tärande del av Sverige

Det verkar som om det finns folk som på fullt allvar tror

att all framtida nyttighet skapas i Stockholm

– – – – – – – –

Borlänge är med sina fel och brister en fantastisk stad att leva och verka i

Vi är inte bara trevliga

Vi är en del av det industrialiserade Sverige

Den industri som genom export inkomsterna skapar förutsättningar för vår välfärd

Det är världsledande företag som SSAB som nu genom sitt projekt Hybrit tar fram processer för att skapa stål utan kol – det kommer att revolutionera världen

Det kommer att minska 10 procent av vår nations utsläpp av CO2

Vi har stora Enso som enligt Sverige chefen, Borlänge bördige Per Lyrvall, snart kan producera allt som vi gör i plast av träråvaran

– – – – – – – –

Det är dags att vi blir lite stoltare över vår industri

Det är dags att sätter industrins frågor på dagordningen

Vår ny valde distriktsordförande utmanade i sitt installationstal i lördags Region Dalarna i att skapa ett industri råd för nya jobb och tillväxt

Så Ulf Berg – Tar inte Regionen spets så får vi industrikommuner göra det själva

– – – – – – – – – – – – – – – –

Vi har nu en ny ledning, en ny majoritet i Kommunen

Då vi ska samverka och kompromissa blir inte allt klockrent för ett socialdemokratiskt hjärta

men alternativet är värre

att släppa fram högern med stöd av SD

Det är inte bra vare sig det gäller Borlänge eller Sverige

– – – – – – – – – – – – – – – –

För oss socialdemokrater finns många samhällsutmaningar att ta tag i

Den viktigaste är som jag redan berört är jobben

Arbetslösheten är för hög samtidigt som både kommunen och många företag har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens

– – – – – – – –

Allt för många lever på bidrag och hamnar i det man kallar ett utanförskap

Ett utanförskap som får  negativa konsekvenser för den arbetslöse,

för ekonomi,  för hälsan ja hela vardagen påverkas negativt.

I projektet dubbelt upp, där Borlänge kommun utmanat näringslivet i att anställa långtidsarbetslösa fick 370 Borlängebor ett nytt arbete att gå till – det är vi stolta och glada över

Men det räcker inte!

– – – – – – – –

Vi måste därför fatta djärva beslut och vara en motor i näringslivsutvecklingen så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge

Fler företag måste startas i Borlänge

Fler måste välja att etablera sig här, och de redan etablerade företagen måste få chansen att utvecklas och växa

Här partivänner måste vi hjälpas åt med att finna goda idéer för att nå målet arbete åt alla

Det handlar också om arbetsmarknads politik och utbildning

– – – – – – – –

Vi ska tillsammans med arbetsmarknadens parter arbeta fram snabbspår så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete

Vi ska i samarbete med företag och offentliga verksamheter utveckla fler flexibla utbildningar som leder till jobb

Vi ska utveckla SFI Svenska för invandrare så att det kan kombineras med jobb och praktik

Vi ska snabbare validera  kunskaper, kunna erbjuda mer vuxenutbildning och lärlingsanställningar

Jag kan försäkra er att socialdemokraterna i Borlänge kommer att göra allt som står i vår makt för att fler Borlängebor ska ha ett arbete att gå till

Bidragsberoendet måste bort – alla ska känna att man är med och bidrar

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mötesdeltagare

Det är inte okej att Borlängebor är rädda för att vara ute när det blir mörkt.

Kampen mot brottsligheten – den ska vara kompromisslös. Tryggheten måste öka.

Samtidigt som vi är tuffa mot brottsligheten måste vi också vara tuffa mot brottslighetens orsaker

Vi måste ha fler i arbete

Aktivt jobba tillsammans med föreningslivet

Öka vuxennärvaron på kvällar och nätter

Ha bättre sociala villkor

Fler som säger nej och sätter gränser

Öka delaktigheten i samhället – se till att alla känner att de behövs och att deras åsikter efterfrågas

Men vi behöver också fler poliser

Vi vill ha övervakningskameror på bussar, samlingslokaler och utvalda områden.

Vi vill ha vakter på plats i oroliga delar av staden i avvaktan på att fler poliser kommer på plats.

Mötesdeltagare jag upprepar mig själv – vi ska vara tuffa mot brottsligheten och tuffa mot brottslighetens orsaker

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år kommunrankningen över svenska kommuners miljöarbete. I rankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt från transporter till klimatfrågor och naturvård

I denna rakning har Borlänge kommun i år ökat 113 placeringar från 152 till 39 bästa miljökommun i Sverige. Men vi kan göra mer! Vi måste göra mer! För våra barn och barnbarns skull!

Vi ska skapa ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi
lämnar över en bra miljö till framtidens generationer

Vi vill förbättra infrastrukturen för att underlätta företagens transporter

Vi måste därför driva på för mer investeringar på Dalabanan och Bergslagsbanan

Det ska vara enkelt och smidigt att åka kollektivt samt cykla i hela kommunen – cykelleder och kollektivtrafiken måste byggas ut

Fjärrvärmen ska utvecklas, sol och vind energi tas tillvara på ett bättre sätt

Vi måste helt enkelt fortsätta omställningen av vår stad – det måste gå fortare

– – – – – – – –

Mötesdeltagare

Håll med mig om att Barnen är vår framtid

Och Barnens framtid börjar i skolan

En skola i toppklass, med fokus på kunskap och arbetsro

Är en av de viktigaste politiska utmaningarna för oss

Alla barn måste kunna nå sina kunskapsmål först då kan de fullt ut välja och skapa sin egen framtid

– – – – – – – –

Bra och legitimerade lärare behövs i våra klassrum för att våra barn ska kunna nå sina mål.

Vi vill fortsätta höja lärarlönerna i Borlänge för att underlätta rekryteringen och bidra till att läraryrket blir ett attraktivt yrke

Respekten för lärare måste öka, både i och utanför klassrummet. Lärare har utvecklats till ett bristyrke och statusen för yrket måste höjas för att kommunen ska klara av framtidens utmaningar. Lärarna måste få en arbetsmiljö där de både klarar av att axla rollen som ledare samtidigt som de kan arbeta i arbetslag i ett klassrum

Läxhjälpen bör utvidgas i kommunen så att alla elever får den hjälp som de behöver för att klara sina studier. Vi måste också fortsatt digitalisera skolan. Elever och lärare måste ha de verktyg som de behöver i sin undervisning

I Borlänge har vi en av Sveriges största och mest utvecklade sommarskolor. Detta är något som vi måste ta vara på. Fler barn får möjlighet att nå sina studiemål via sommarskolan

Vi kommer att gå på offensiven mot segregationen i skolan. Skolan ska spegla hur Borlänge ser ut idag. En skola där barn från olika kulturer får möta varandra är en bra skola för alla

– – – – – – – –

Ingen ska behöva tvivla på att få vård och omsorg när man behöver – och ingen ska behöva känna oro för att bli gammal. Alla ska veta att de möts med respekt och omtanke då de söker vård och omsorg

Äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning måste utgå från varje individs behov. Kommunen måste fortsätta att förbereda för ett ökande antal äldre. Det innebär att vi måste bygga fler äldreboenden och dessutom tillgodose att många äldre i vår kommun har en önskan om att bo på ett trygghetsboende

Vi ska därför ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna
har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa

Ett nytt demenscentra ska tillskapas med sköterskekompetens inom området, med dagverksamhet och lokaler för demensteamet

Vi har under förra mandatperioden infört heltid som norm. Heltid är en rättighet och deltid en möjlighet, vi har avskaffat de ofrivilliga delade turerna. Nu ska vi gå vidare med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda i kommunen

Vi behöver fler händer i omsorgen

Fler undersköterskor

Fler stödassistenter och stödpedagoger inom funktionshinderomsorgen

Och vi behöver Öka takten på införandet av tekniska lösningar i vård och omsorg

– – – – – – – –

Befolkningen fortsätter att växa och nu är vi över 52 000 stolta Borlängebor

Den höga befolkningstillväxten medför också ett större behov av bostäder, äldreboenden, omsorgsboenden och skolor

De kommande fyra åren har vi planer för att möjliggöra byggandet av 1721 nya bostäder. Det kommer att byggas både hyresrätter, bostadsrätter och villor för att skapa flyttkedjor

Förra veckan tog vi första spadtaget av ett helt nytt bostadsområde i Jakosdalen

Över 1000 bostäder ska byggas där

Nu börjar Tunabyggen med att bygga 94 hyresrätter i två punkthus som med regeringens investeringsstöd kommer betyda lägenheter med en rimlig hyra

Att bygga bostäder är att bygga hem för människor men det är också att bygga stad och att bygga samhälle

Vi kan utveckla staden så att segregationen bryts

Vi ska bygga bostäder  så att våra ungdomar kan flytta hemifrån

Vi ska bygga bostäder så att man kan bilda familj och sätta barn till världen

Vi ska bygga bostäder så att trångboddheten för våra nyanlända minskar

Vi ska bygga bostäder så att alla de som pendlar till Borlänge för att jobba kan få en möjlighet att hitta en bostad här i vår trevliga stad

Många är projekten som kan komma att förändra Borlänge

Jag känner mig ibland som en jonglör med alla bollar som är i luften

Högskolan överväger att flytta sin verksamhet till Borlänge centrum

Tänk er 2000 lärare och studenter som varje dag verkar i centrum

– – – – – – – –

Lägg till bostadsbyggande planerna på Wallin torget, Maxim torget, Brända tomten där Pub mysen låg, Frälsningsarméns gamla tomt, parkeringen bakom hotell Gustav Wasa. Det kan ge oss 1000 nya bostäder i centrum

Detaljplaner finns för kontor vid resecentrum för runt 400 kontors arbetsplatser, kulturhuset utreds nu för fullt

Ett uppdrag formuleras till förvaltningen att utreda möjligheten att övertäcka spårdiket

Allt detta sker i de som Arkitektupproret pekar ut som Sveriges fulaste stad

Vi har trevligt då vi drar upp visionerna för framtiden det kan jag försäkra er om

– – – – – – – –

Mötesdeltagare

Socialdemokraterna i Borlänge gick till val på ett utmärkt och genomarbetat program

I vårt Borlänge står en utvecklad välfärd i centrum. Det är viktigare än sänkta skatter

Vi säger ja till öppenhet och transparens

Målet är ett jämlikt samhälle

Alla människors lika värde är utgångspunkten för oss

Vi vet att vikten av att ha ett jobb vad det betyder för självkänsla och egen makt

– – – – – – – –

Motkrafterna mot ett socialdemokratiskt välfärdsbygge hittar nu nya vägar

Retorik från 30 talet hörs åter på våra gator till och med på 1 maj

Efter vår demonstration åker jag till Ludvika för att visa att 1 maj är vår dag

För att visa att jag tror på våra idéer vår ideologi

För att stå upp mot de mörka krafterna

Haka på till Ludvika du med

Men kanske minst lika viktigt

Säg ifrån i kompis gänget

Säg ifrån vid fikabordet

Säg ifrån då de odemokratiska och främlingsfientliga krafterna visar sitt fula tryne

 

Tack för att ni lyssnade!