M använder felaktiga siffror – ett växande Borlänge behöver fler i skola och omsorg

Peter Henriksson från Moderaterna skriver i sin debattartikel 1 maj att antalet anställda i Borlänge kommun ökat med 1150 personer på 3 år. Vi undrar om Moderaterna kanske borde ha en studiecirkel i matematik? År 2015 var antalet tillsvidareanställda i Borlänge kommun 4.143 och 2018 var de 4.480 en ökning med 337 anställda. När vi omvandlar all utförd arbetstid i kommunen oavsett anställningsform till årsarbetstider så når vi i stort sett samma siffra. Den totala årsarbetstiden har mellan 2015-2018 ökat med totalt 350 årsarbetare, inte 1150. Detta bör ställas i relation till bland annat en ökad befolkning, 2018 52.224 personer jämfört med 2015 50.988 personer.

En växande kommun behöver ofta utöka sin personal – speciellt då Borlänge har en ökande andel äldre och yngre.

Moderaterna raljerar i ett senare skede om att dessa anställda och dessa investerade medel inte givit något tillbaka till våra Borlängebor och att de inte fick något svar på sin fråga under kommunfullmäktige i april. Detta är såklart också felaktigt.

Men om Moderaterna inte var nöjda med det svar som gavs då så ska vi här återupprepa vår argumentation.

Borlänge kommun har till exempel gått från över 800 dagar med betalningsansvar 2016 för utskrivningsklara patienter på Falu lasarett till 19 för 2018. Det innebär ju att vi måste ha en större beredskap inom hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård. Det är också positivt för Borlängebor att få komma hem till Borlänge från lasarettet och även för de som behöver komma in på lasarettet att det finns platser.

Vi har också öppnat helt nya verksamheter som gruppbostaden Predikantgatan och servicebostaden på Meteorgatan – vilket ju innebär att personer som tillhör LSS gruppen kan flytta hemifrån till ett eget boende. Vi startade under förra mandatperioden 10 nya dagliga verksamheter – som ju innebär att personer som till hör LSS gruppen får en sysselsättning och möjlighet att delta i sociala aktiviteter och motverka isolering och ensamhet.

Under förra året startade en ny dagverksamhet för personer med demens och att under det här året kommer vi att starta ytterligare ett demensteam. Verksamheter som är till stor nytta för Borlängeborna – både för brukarna och deras anhöriga, som därmed får ett utökat stöd och avlastning.

Vi är under uppstart av två gruppbostäder samt en servicebostad. I samband med det kommer även ny verksamhet inom socialpsykiatrin att starta i Bysjön där de flyttar in i lokaler som funktionshinderomsorgen lämnar.

Det vi kan hålla med Moderaterna om är att det såklart finns bristyrken i kommunen – där Moderaterna borde veta att kommunen under en längre tid jobbat med att lösa dessa brister. Men dessa bristyrken är inte unika för Borlänge utan berör hela Sverige. Kommunen utvärderar och utvecklar dessutom organisationen kontinuerligt för att se vilka behov vi har. Vad som dock inte löser bristen på kompetent personal är att använda felaktiga siffror, inte komma med egna förslag och kritisera att en växande kommun behöver fler undersköterskor, lärare och socionomer. Det om något är kontraproduktivt!

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande

Publicerad i DT 051419: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-m-anvander-felaktiga-siffror-ett-vaxande-borlange-behover-fler-i-skola-och-omsorg