Vi har förbättrat miljöarbetet i Borlänge

Bit för bit har den styrande majoriteten i Borlänge förbättrat kommunens miljöarbete. Och det fortsätter vi med!

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år en kommunranking över svenska kommuners miljöarbete. I rankingen mäts hur kommunerna arbetar med allt från transporter till energifrågor och naturvård. Borlänge kommun hamnar på plats 39 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring med 113 placeringar jämfört med förra året.

För att kunna nå detta resultat behövs ett målmedvetet arbete, som vi fortsätter med framöver för att få en ännu bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Vi är glada att vi har klättrat, men är inte nöjda utan måste fortsätta framåt.

Borlänge kommun tar klimatfrågan på största allvar. Vi måste minska vår egen klimatpåverkan och vi måste göra det enklare för de som bor och arbetar i Borlänge att göra hållbara val i sin vardag. Vi har därför tagit fram en koldioxidbudget – något som vi är en av få kommuner att arbeta med. Den visar att vi i Borlänge måste minska koldioxidutsläppen med 16,4 procent varje år mellan 2020 och 2040.

Vi planerar för ett mer miljövänligt Borlänge då vi bygger nytt. Vi ska bygga mer i trä och satsa på förnybar energi som solel. Klimatsmart samhällsplanering är viktigt, huvudinriktningen i vår översiktsplanering är att förtäta i tätorten och vi ska arbeta med ekosystemtjänster. Vi måste minska biltrafiken om vi ska klara miljömålen – fler måste gå, cykla och åka kollektivt. Då måste vi se till att det går att göra det.

Vi underlättar för våra anställda att ta sig klimatsmart till jobbet. Vi erbjuder bland annat rabattkort med kollektivtrafiken och förmånscyklar.

Vi satsar på biogas och laddstolpar för elbilar. Vi skapar en fossiloberoende fordonsflotta, år 2022 ska alla kommunens fordon vara el- eller biogasdrivna.

Borlänge Energi följer upp sina utsläpp i ett klimatbokslut, som visar att de med sin verksamhet bidrar till minskade utsläpp med runt 160 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Men fortfarande finns mycket att göra med att minimera fossil plast i avfallsförbränningen och att göra fjärrvärmen ännu mer klimatsmart.

Borlänge kommun arbetar aktivt med naturvård för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. I Borlänge är naturen alltid nära, Borlängeborna har närmast till skyddad natur i Dalarna.

Vi måste också se till så att den mat vi äter ger så liten klimatpåverkan som möjligt och inte förstör miljön. Därför serveras det alltid minst en vegetarisk rätt varje dag i kommunens skolor, och 62 % av den mat som serveras i kommunens verksamhet är ekologisk. Vi jobbar också med att minska matsvinnet.

Vi i den politiska majoriteten jobbar inte bara med detta för att vi vill – utan för att vi måste. Vi måste lyssna på forskningen och se till att Borlänge kommun blir en hållbar stad. Vi vet inte var vi hamnar i denna rankning nästa år – men den politiska majoritetens mål är solklart: Vi vill ha ett miljömässigt hållbart Borlänge, så att vi lämnar över en bra miljö till framtida generationer. Det är något som vi kommer att fortsätta att jobba hårt för!

Jan Bohman (S) Kommunalråd Borlänge

Elina Brodén (MP) kommunalråd Borlänge

Publicerad i DD 170519: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt/debatt-vi-har-forbattrat-miljoarbetet-i-borlange

Fotograf: Per Eriksson