Verksamhetsbesök Servicecenter

En verksamhet som jag noggrant följt är Servicecenter – från verksamhetsbesöket på Sollefteås servicecenter, till invigningen av vårt eget servicecenter på Södra backa till verksamhetens nuvarande lokaler i Stadshuset. Det har varit en ynnest att se denna verksamhet växa och blomma ut. Tanken har varit en mer tillgänglig kommun för våra Borlängebor och andra intressenter. Något som jag vill påstå att vi uppnått – med Servicecentrets arbetssätt.

Idag har enheten 20 kommunvägledare som arbetar inom olika arbetsgrupper som exempelvis IT och telefonfrågor eller säkerhetsfrågor.

Servicecenter lever efter värdegrunden och jobbar efter att alltid ha Borlängebon i fokus! De är generalister som hanterar många olika ärenden, vilket ger dem en bred och god kunskap om kommunen. Det innebär att de dagligen har kontakt med Borlängebon i alla livsfaser och i alla sinnestillstånd – vilket i sig innebär att de blir experter på att möta Borlängebon.

Medarbetarna skojade och sa: ”vi vet en hel del om vad Borlängebon tycker om kommunens enheter” samt ”om något är fel i kommunen så brukar de vara först att får reda på det”. Då de också är de som ser till att Borlängebon får återkoppling på sina funderingar så känns det tryggt att det också är Servicecenter som kan berätta för organisationen när något är fel.

Servicecenter önskade också öka sitt samarbete med kommunens enheter. De ville vara med och bidra till enheters verksamhetsutveckling, då de vet vad Borlängebon vill. De försäkrade mig om att de både kunde ta på sig fler ärenden samt vara en del i att förbättra arbetet på andra enheter bara de fick chansen.

Det är så roligt att se hur långt Borlänges Servicecenter kommit på kort tid. På två år har organisationen utvecklats och effektiviserats och gjort kommunen mer tillgänglig för Borlängeborna. Målet har hela tiden varit att Borlängebon inte ska hamna i långa, irriterande telefonköer samt att de ska få återkoppling på sina funderingar. Då jag fick sitta med och lyssna en stund så kan jag säga att det känns som att vi har kommit långt med våra mål.

Tack för att ni tog emot mig och tack för en bra presentation av ert arbete. Återigen, tack och på återseende!