Kom och se framtidens Borlänge med oss!

Nu är det snart midsommar, men innan det så ska vi i majoriteten klubba Borlänge kommuns nya strategiska plan. I den finns våra visioner och strategier för kommande 4 år. I den står bland annat att Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter att växa och är en attraktiv bostadsort för fler. Borlänge växer och vi ska bygga över 1500 nya bostäder med variation i läge och utbud de kommande 4 åren. Bebyggelse som är prisvärd, miljövänlig och utvecklad för en modern stad ska prioriteras.

Byggande av attraktiva boendemiljöer ska locka fler att bosätta sig i staden och på landsbygden. Vi ska förtäta centrum, vi ska bygga i Uvbergsviken, Jakobsdalen, Oberget och på många fler platser. Genom att vara Sveriges byggvänligaste kommun ska nya bostäder
tillskapas med blandade upplåtelseformer.

Och nu vill vi visa dig hur dessa nya byggen ska se ut och vart dessa ska byggas. Lördagen 31 augusti, onsdagen 11 september samt måndagen 23 september – har du chansen att åka buss med oss – där vi kommer visa alla nya fantastiska lägen där det ska byggas Borlänge.

Mer information kommer under hösten men boka in dessa datum redan nu. Genom att vara Sveriges byggvänligaste kommun ska nya bostäder tillskapas med blandade upplåtelseformer.

Glöm inte vi bjuder på fika!