Borlänge en av spjutspetsarna

Borlänge ska bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. En hållbar och attraktiv stad med hållbara transporter, en giftfri miljö samt närodlad, ekologisk och klimatsmart mat.

Varje dag serveras 10 500 portioner mat på Borlänge kommuns förskolor, skolor och äldreboenden. Det nationella målet för 2030 är att 60 % av maten ska vara ekologisk. I Borlänge kommun serveras redan 62% ekologisk mat till våra barn och äldre. Borlänge är en av fem kommuner som redan klarat målet om minst 60 % ekologisk mat – vilket gör att Borlänge är en av de kommuner som tilldelas titeln ”Sveriges ekologiska spjutspetsar 2019”.

I vår strategiska plan har vi bestämt att vi under mandatperioden ska jobba för att ”Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge så att vi lämnar över en bra miljö till framtidens generationer”. För att uppnå detta så är det viktigt att vi jobbar med mer klimatsmart mat och att våra Borlängebor får mer ekologiskt på sin tallrik.

I ett nytt utvecklingsarbete som påbörjats under våren 2019 av kommunen så har vi börjat beräkna och visa hur stor klimatpåverkan varje måltid ger. Vi vill på så sätt kunna underlätta för borlängebon att på sikt göra val som gör skillnad för klimatet.

Vi är nu en av Sveriges fem bästa kommuner när det gäller ekologisk mat. Men vi kommer fortsätta ta fighten för att våra barn och äldre ska få både nyttig och klimatsmart mat. Nu höjer vi ribban – under 2019 är målet att vi ska klara av att uppnå minst 65% ekologisk mat på de 10 500 portioner som serveras i kommunen.

Vägen dit kommer bli tuff, men för ett hållbart Borlänge så ska mat inte bara mätta magen, utan också vara miljövänlig, närodlad och ekologisk. För vi väljer att värna om miljön och livskvalitén för våra borlängebor. Att vara klimatsmart ska inte vara svårt, det ska vara så enkelt som att äta ett bra mellanmål på fritids eller äldreboendet i sommar.

Jan Bohman (S) Kommunalråd

Elina Brodén (Mp) Kommunalråd

PS: Korrigering, självklart står hela den politiska majoritet i Borlänge bakom detta arbete. Inte bara vi som skrivit under artikeln, majoriteten har ett långsiktigt miljöarbete tillsammans!

Publicerad i DT 010719: https://www.dt.se/artikel/debatt/debatt-borlange-sveriges-ekologiska-spjutspets