Almedalen 2019

Igår var Almedalen 2019 slut för mig – fyra intensiva dagar kom till sitt slut. Genom att använda oss mer av vår egen personal, har vi lyckats sänka budgeten för vårt deltagande men samtidigt höjt kvalitén på Borlänges medverkan.
 
Mitt personliga fokus i Almedalen har varit att träffa olika byggherrar och näringsidkare. Jag har ihärdigt delat ut foldrar till bygg intressenter om vilka kommande planprojekt och exploateringsområden Borlänge har. Framför allt har vi lyft Jakobsdalen i våra många samtal med byggmarknadens många intressenter.
 
Jag har också deltagit i panelen i ett seminarium arrangerat av nätverket ”Sveriges starka industrikommuner” där jag pekade jag på att ett Kommunalråd från en kommun som Borlänge inte ska behöva stånga sig blodig för att få regering och statliga verk att förstå att vi behöver fler och bättre infrastruktursatsningar. Nära 10 000 människor pendlar in till Borlänge varje dag så behöver vi inte bara bostäder, vi behöver bättre vägar och järnvägar. Lösningen kan aldrig vara att Trafikverket tillåts sänka hastigheten på en Europaväg för att den inte anses vara säker. Jag förväntar mig att man då rustar upp vägen så att den blir säker. Vi måste dessutom flytta över mer trafik till järnvägen Dalarnas Nr 1 prioriterade satsning stavas Dalabanan. Men vi får inte heller glömma bort godset, vår export går bland annat genom hamnarna i Gävle och Göteborg. Att prioritera industrin i Bergslagen gynnar inte bra oss som bor här utan bidar till exportinkomster till gagn för hela vårt land.
 
Dalarna och Falun Borlänge regionen arrangerade egna seminarier och rundabordssamtal under dagarna två. Det var mer eller mindre lapp på luckan på åtminstone tre av dem. Vårt mest välbesökta blev såklart ”Sveriges fulaste stad – värsta tillgången”, som avslutades med en presskonferens tillsammans med Gert Wingårdh där den nya byggnaden vid resecentrum presenterades. En byggnad som kommer bli ett viktigt landmärke för Borlänge och Dalarna. Byggnaden ser ni i bilden nedanför, med hälsningar från Gert!
 
Det har varit intensiva men givande dagar i Visby ,tillsammans med engagerade politiker och tjänstepersoner från Borlänge, men nu är det dags att ta semester. Jag önskar er alla en trevlig sommar. Det gäller speciellt dig som jobbar under sommaren !
 
Jag är tillbaka om några veckor, men till dess ska jag ha lite tid med familj och vänner!