Äntligen trygghetskameror!

Kamerabevakning har en stor påverkan på Polisens möjligheter att förebygga, avslöja och utreda brott. Kamerabevakning är även trygghetsskapande på platser som medborgare tidigare har upplevt som otrygga. Genom ett utökat samarbete kan kommunen och Polisen skapa en tryggare och säkrare kommun.

Den nya Kamerabevakningslagen ger Polisen utökade möjligheter att tillfälligt använda bevakningskameror när det finns risk för allvarlig brottslighet, och ökar också möjligheten för permanenta kameror.

Trygghetskameror har länge stått på min politiska dagordning. Idag tog vi ett stort steg framåt då jag skrev under en principöverenskommelse tillsammans med polisen som innebär att den första kameran kan vara på plats redan nästa år. Totalt kan det bli tal om 25 olika kamerapunkter. På varje plats monteras fyra fasta kameror och en rörlig kamera.

Brottslighet ska aldrig löna sig, utan de som skapar otrygghet för vanligt folk ska skaka galler.

Trygghetskameror löser inte alla problem med brottslighet. Men det är ett komplement och ett verktyg som polisen kan använda sig av. Polisen tror att brottsligheten minskar där kameror sätts upp och att bort blir lättare att lösa – det skapar trygghet. Jag delar polisens analys och därför har jag varit så drivande i detta.

Jag vill tacka Mats Lagerblad och hans personal för ett bra samarbete! Nu hoppas vi att Borlänge blir lite tryggare för vanligt folk och lite otryggare för kriminella.

Läs gärna också artikeln i DD: https://www.dalademokraten.se/artikel/borlange-far-bevakningskameror-vi-maste-skapa-en-tryggare-stad

Samt i DT: https://www.dt.se/artikel/25-platser-i-borlange-kan-kameraovervakas-polisen-vara-mojligheter-okar