Guidade bussturer runt nyproduktionens Borlänge

Igår åkte en nästan fullsatt buss och tittade på Borlänges nybyggnationer samt områden där det snart ska byggas nytt, med bland annat mig som guide. Detta var den andra guideturen av totalt tre. Första bussturen var helt fullsatt och jag hoppas på lika stor succé under den sista turen under eftermiddagen den 23/9 (Biljetter bokas via servicecenter).

1 februari 2018 blev vi 52 000 Borlängebor. Om 10 år förväntas invånarantalet att öka med 4 500 personer och då blir vi 56 500 Borlängebor i hela kommunen.

Denna guidade tur är därför viktig av primärt två olika anledningar. För det första är det inte är alla som är lika bra på att läsa kartor som Tove Alexandersson, därmed kan det vara viktigt att våra Borlängebor med egna ögon får se vart vi tänkt bygga och varför. För det andra så är det viktigt för mig som Socialdemokrat och kommunalråd att vi håller en god medborgardialog om våra planerade projekt med våra Borlängebor.

Projekten vi besökte bidrar tillsammans att Borlänges viljeinriktning med 1721 nya bostäder till 2021 går närmare uppfyllelse. Kommunens målsättning är att under en 20-årsperiod vara med och möjliggöra för 4000 nya bostäder i tätorten.

2018 antog kommunen en ny fördjupad översiktsplan över Borlänge tätort. Denna visar var kommunen avser att satsa på utbyggnad. Förutom förtätningar i tätorten ligger utvecklingsstråken mot Falun och längs E16. Kommunen har ambitionen att fortsätta växa och jobbar hela tiden med nya områden.

Under vår tid tillsammans på bussen tittade vi exempelvis på det helt nyproducerade kvarteret Jonas i Skräddarbacken samt Hultkvist fastigheter projekt i Buskåker, där man just nu bygger 40 nya bostäder. Vi besökte också kommande exploateringsobjekt så som Jakobsdalen, Uvbergsviken och Bokloks planerade bostadsrätter bredvid det nyproducerade villaområdet.

Stämning under resan var positiv och en resenär tog mig i handen och sa ”det här blir jäkligt bra, alltihop”. Till sist vill jag tacka alla som åkte med, busschauffören för den trygga resan och mina kollegor Ronny Beyer (S) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Linda Nilsson plan- och markchef.