En fredag med både företagsbesök och verksamhetsbesök

Idag var det nog rekord i antal deltagare från kommunstyrelsen på ett företagsbesök. Under förmiddagen besökte jag med flera ÅF. ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur.

ÅF berättade att i deras bransch kan du bo i Älvdalen, jobba på plats i Mora och ha kontakt med hela världen.

Det är också en arbetsplats där många i Borlänge väljer att jobba kvar länge. De berättade att de speciellt vill få tag i lämpliga nyexaminerade studenter med rätt färdigheter. Högskolan i Borlänge är därmed en viktig kugge för att de ska få tag i den kompetens som de behöver.

Medarbetarna på ÅF hade dock ett medskick och önskemål till oss politiker ”Ha en strategi för att få fler tjejer intresserade utav teknik”. Något som jag och de andra politikerna som var med under besöket får ta med oss. En nyckel är att se till att skolan blir bättre på att fånga upp tjejernas intresse i ett tidigt skede.

Eftermiddagen avslutades i infrastrukturens tecken då jag besökte plan- och markkontoret. Hungrigt diskuterade personalen, E16:s prioriteringar och visioner, möjligheterna med kommunens kollektivtrafik och den hållbara staden. Minst sagt en personal som brinner för sitt jobb!

Jag fick med mig att vindskydd och raststugor i Gyllbergen ska rustas upp – att man lyckas bra med sina rekryteringar av bland annat planarkitekter på grund av en framgångsrik praktik, där man tillåts plugga 3-4 dagar i veckan och utföra praktik hos kommunen 1-2 dagar i veckan.

Besöket avslutades med att vi diskuterade vart Borlänge borde vara om 20 år och våra visioner på vägen dit. Där jag inte kunde låta bli att påminna plan- och mark om att deras viktiga arbete inte bara påverkar Borlänge, utan hela regionens infrastruktur och arbetsmarknad.

Jag vill avsluta med att tacka både ÅF och plan- och markkontoret för att jag fick komma och besöka er. Tack för intressanta diskussioner och idéer. Åter igen tack och på återseende!

 Åter igen tack och på återseende!