Verksamhetsbesök hos fältarna och trygghetsvärdarna

Idag har jag varit på verksamhetsbesök hos fältarna och trygghetsvärdarna. Idag jobbar 9 fältare i kommunen, och de utgår från våra grundskolor och gymnasier. En viktig kugge i arbetet är en bra överlämning mellan mellanstadiet och högstadiet samt mellan högstadiet och gymnasiet. Så att inga barn faller mellan stolarna.

Fältarna var noga med att de utgår ifrån skolorna, men att de jobbar mot alla unga i Borlänge, barnens föräldrar och näringslivet i kommunen. För att nå dessa grupper så befinner sig fältarna på våra skolor, bussar, bostadsområden och utvalda offentliga platser där våra ungdomar rör sig.

Fältgruppens uppdrag är att:

 • Arbeta förebyggande och uppsökande.
 • Relationsskapande är det viktigaste verktyget.
 • Individuella samtal och arbeten med grupper.
 • Slussa vidare till andra professioner.
 • Ett brett nätverk av samverkansaktörer.
 • All slags social problematik.
 • Information till olika målgrupper om aktuella företeelser/trender.
 • Främja frisk- och skyddsfaktorer.
 • Finnas på sociala medier.
 • Hembesök

De var noga med att ingen punkt var viktigare än en annan. Ett hembesök kan exempelvis gälla alla 11 punkter. De sa att det finns de som får negativa spiraler. Har man/får man en problematik så kan de lätt gå in i varandra och man får flera.

Fältarna berättade för mig att man måste vara prestigelös om man ska klara av jobbet. Man kan inte tro att man är rätt person för alla uppdrag/ungdomar. Det är vår uppgift att möta ungdomarna med det språk och insatser som de behöver. Då gäller det att spela varandra duktiga och att rätt fältare möter rätt ungdom/barn.

Gruppen jobbar nära varandra och en framgångsfaktor är att man har gemensam APT ofta. Förutom den egna gruppen jobbar man med:

 • Socialtjänsten
 • Ungdomspolisen
 • Öppenvården – Exit
 • Näringslivet
 • Fritidsgårdar
 • Gemensamma krafter
 • Tunabyggen
 • Kommunskydd
 • Fryshuset
 • Keolis
 • Skolan
 • Cityvärdar

Under mötet förde vi en viktig och intressant dialog om skolors storlek och möjligheterna till integration. Integration var något som de ansåg att vi bör satsa mer på. Något de också ville se mer utav var Ornäs skolans mobilfria policy. Något som de anser påverkat tryggheten positivt på skolan i hög grad!

Fältarna hade också startat upp en grupp för tjejer som vill spela fotboll och röra på sig förutsättningslöst. Jag fick då med mig att det behöver göras mer i kommunen för att tjejer ska kunna ta del utav vårt föreningsliv. Trycket upplevdes som stort från fältarnas sida, och de tror att en dialog måste föras med våra föreningar i hur vi kan få tjejer att delta mer i föreningslivet. Det är något som jag tar med mig! Jag sa också att i vårt 100-punktsprogram att vi har punkt 83. inga pengar ska gå till föreningar som motverkar jämställdhet och integration. Jag bad dem kontakta Maslah Omar (S) Kultur- och Fritidsnämndens ordförande om de upptäckte att någon förening inte uppfyller dessa krav.

Avslutningsvis så vill jag bara berätta att jag fick till mig att dessa grupper också är med i arbetet kring centrums utveckling i BID-projektet. Där deras uppdrag är att komma in med inspel som gör centrum tryggare för våra Borlängebor.

Tack för att jag fick komma och besöka eran verksamhet! Tack för kloka inspel och diskussioner! Tack igen och på återseende!