Tankar efter kommunstyrelsens arbetsutskott 081019