Jag måste dementera

Jag har fått höra att Vänsterpartiet i Borlänge i ett nyhetsbrev påstår att majoriteten i Borlänge håller på att införa LOV. Detta påstående vill jag dementera! Vi Socialdemokrater har gått med på att utreda en valfrihetsreform inom omsorgssektorn, men specifikt sagt nej till LOV. Det finns andra vägar att gå i en valfrihetsreform. Något som Vänsterpartiet borde veta då de har en representant i den framtagna referensgruppen! Att sprida falska fakta är mycket oetiskt och jag hoppas nu på en bättring av Vänsterpartiet Borlänge! Låt nu referensgruppen jobba! Förhoppningsvis ska vi komma fram till något som underlättar vardagen för Borlängebon! Även om Borlänge fortsatt blir utan utan LOV:en!”