Kommer satsa 5 miljarder i Borlänge

Stora delar av kommunsverige genomgår just nu ett stålbad. Flera jämförbara kommuner behöver spara in hundratals miljoner kronor. Att Jens Runnberg i det skedet avger en helsida till att trycka till en kommun som under min ledning haft åtta år av överskott är magstarkt. Borlänge kommun har en bra och stabil budget, därför lägger vi 25 miljoner extra på Socialnämnden, 7,5 miljoner extra på Barn- och utbildningsnämnden och 6 miljoner extra på omsorgsnämnden i vår budget för 2020. I majoritetens förslag till budget 2020 innebär det en uppräkning på 2,8 procent totalt jämfört med 2019, det motsvarar cirka 90 miljoner kronor.

Vi väljer också att satsa extra på miljönämnden som gör att vi i princip kan dubblera vårt strategiska miljöarbete.

Glöm inte heller bort att vi har ett av Sveriges bästa energibolag i Borlänge energi som påvisar bra siffror år på år, som gör att avgifter kan hållas nere för våra Borlängebor. Vi har ett bostadsbolag som vågar tänka utanför boxen och hjälper till att bygga stad. Samt Hushagen som hjälper företag att etablera sig. Under planperioden 2020–2024 kommer bolagen och kommunen investera över 5 miljarder i Borlänge. Det kommer att bygga stad och förändra stadsbilden. Något som inte vore möjligt om vi inte hade ordning och reda på ekonomin i kommunkoncernen.

Något som Kommuninvest risk analys visar, då Borlänge kommun är bland de bäst rankade. Vilket medför att kommunen kan låna till förmånliga avtal.

Vi har dessutom pensionsmedel för ett värde av 320 miljoner. Att vi månat dessa medel gör att de både vuxit och gjort att vi kunnat ta ut resurser när så behövts.

Borlänge kommun står dock inte utan utmaningar för framtiden, och Jens har rätt i att överskottsnivån måste upp och att nämnderna måste hålla sin budget om vi ska klara dessa utmaningar. Jag vill därför inte se några fler sänkta skatter för de välbeställda. Jag vill istället se mer resurser för att stärka skola, vård och omsorg. Ja till att satsa mer resurser på minskad arbetslöshet och att bygga bort bostadsbristen.

Det vore klädsamt om Jens Runnberg var lite mer pragmatisk och såg kommunernas utmaningar. Vi behöver ökade satsningar från staten till välfärdens kärna i kommunerna. Det är det flera kommuner som behöver.

Prognosen för Borlänge 2019 är ett överskott på 180 miljoner i koncernen och 75 miljoner för kommunen. Hur många fler kommuner kan visa upp ett sådant resultat?

Politiska redaktörer på Dalarnas Tidningar kommer och går, men föraktet mot Socialdemokraterna i Borlänge består.

Publicerat i DT: 221119