Besök på Dala airport

Idag besökte jag Dala airport. I bakgrunden kan ni se en utav lantmäteriets pärlor som de använder över Borlänges luftrum. Cirka 100 personer arbetar på flygplatsen och de företagen som nyttjar lokalerna. Att Borlänge har en flygplats är en förutsättning för ett mångsidigt näringsliv, och den är en motor för hela regionen. Om inte annat en bekvämlighet för de 20 000 charterresenärer som årligen flyger från Borlänge!

Dalaflyget ingår också i både Fly Green Fund och ett projekt av SRF AB. Projekten syftar till att kraftfullt öka tempot i flygplatsernas miljöarbete. Både jag och ledningen på Dala airport såg fram emot att se första el-flyget i Borlänge. Det skulle sätta ny prägel på vår flygskam!

Stort tack för ett bra besök, och för att jag fick se er verksamhet!