Ett hållbart flyg är avgörande för Dalarnas utveckling

Veckan började med pressträff på Dala airport.

Ett hållbart flyg är avgörande för Dalarnas utveckling. Ägarna av Dalaflyget är överens (Borlänge, Mora samt Falukommun samt regionen). Vi ställer oss bakom en etablering av elflyg på våra flygplatser för att säkerställa ett miljömässigt hållbart flygresande för regionens näringsliv samt besöksnäring.

I de rapporter som jag fått läsa så har det blivit mer utsläpp genom att minska på flyget i regionen. Tyvärr ersätts inte flyget med tåget, eller annan kollektivtrafik. Resultatet blir istället att nästan varje potentiell resenär tar bilen istället.

Det är inte flyget som är det farliga utan dess drivmedel. Elflyget skulle kunna bli en modern form av kollektivtrafik. Då skulle Borlänge flygplats kunna fungera som en start för företagare och turister som vill ta sig vidare till större flygplatser eller från större flygplatser i Sverige till Dalarna.

Samhället och staten borde inse att det är galet att inte investera i de flygplatser vi har med den utveckling med elflyg som är på gång. Att värna de flygplatser vi har är helt enkelt god ekonomi!

Borlänge och Falun konkurrerar dessutom med städer så som Gävle, Eskilstuna och Västerås. Orter som har fått sina restider till storstäderna kortade. Medan vi riskerar att få längre pendlingstid.

Vi vill i detta utspel berätta för regeringen att vi tycker deras satsning på elflyg är spännande och att vi med våra flygplatser är redo att agera pilotflygplatser i detta projekt.

Borlänge förlorar redan idag potentiella investeringar då avstånden till exempelvis Göteborg är för stora.

Till sist så får vi inte gömma den enormt viktiga funktion en flygplats är för blåljuspersonal, lantmäteri samt militär. Flygplatser räddar liv och är en samhällsviktig funktion. Detta säger jag med senaste årens skogsbränder färskt i minnet.

Omställningen till elflyg kommer, och den kommer vara stor. Den kommer göra flyget billigare och mer miljövänligt. Jag tror att elflyget kommer förändra flygets logik. Flyget blir aktuellt för fler och kortare sträckor.

Jag hoppas regeringen hör vår önskan och vårt engagemang och gör Borlänge till en av pilotkommunerna i detta!