Nu får Brunnsviks folkhögskola tillstånd att examinera

Brunnsviks folkhögskola i Borlänge vill utfärda högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande. Utbildningen uppfyller de krav som finns i högskolelagen och högskoleförordningen, och nu blir Brunnsvik den första folkhögskolan med tillstånd att examinera på högskolenivå.

Universitetskanslersämbetet har gjort bedömningen att Brunnsviks folkhögskola har de förutsättningar som krävs för att ge konstnärlig högskoleexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen.

– Med en konstnärlig högskoleutbildning vid en folkhögskola kan nya grupper av studenter få upp ögonen för högre utbildning. Jag är glad att kunna meddela att regeringen beviljar Brunnsviks folkhögskolas ansökan om tillstånd för konstnärlig högskoleexamen i musik, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Brunnsviks folkhögskola i Borlänge har tidigare bedrivit utbildning i musik som leder till konstnärlig högskoleexamen i samarbete med Musikhögskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet). Nu vill Brunnsviks folkhögskola erbjuda konstnärlig högskoleutbildning i egen regi.

– Brunnsvik har de senaste åren genomgått en positiv utveckling. Det är fantastiskt roligt att vi blir första folkhögskola i Sverige att få högskoleexamen på musikskapande. Det känns som ett bevis på att Brunnsvik är på väg åt rätt håll, och kommer att öka attraktiviteten för vår skola, säger Maria Strömkvist ordförande Brunnsvik högskola.

Utbildningen ska ha en omfattning om två års helårsstudier (120 högskolepoäng), och fullt utbyggd ska utbildningen innehålla 30 helårsplatser. Utbildningens huvudsakliga inriktning ska vara musikskapande.

– Detta blir en satsning på musiken som helhet i Borlänge. Vi har alltid varit en musikstad och vi får med detta nu en bra musikutbildning från grundskola till högskoleexamen. Fler får nu chansen att testa sina vingar inom kulturlivet. Extra bra är det då vi redan har musikgymnasiet Rytmus samt Dalapop i vår stad, säger Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande Borlänge.