Alla som kan jobba ska jobba.

Alla som kan jobba ska jobba.

I Borlänge satsar vi stora resurser på att människor ska ta sig ut i arbete. Under sportlovsveckan  besökte jag två utav kommunens AME verksamheter. Fryshuset med dess café, samt ta till vara. Förutom att man kan hitta några fina fynd och få en bit god mat på dessa verksamheter så fungerar de som en trampolin ut i arbete för många människor.

Förra året hade ca 70 människor någon form av arbetsåtgärd på Fryshuset eller ta till vara. Över 40 av dessa kom ut i arbete eller fortsatta studier. 40 personer fler som går upp till ett lönearbete eller som är på väg till ett lönearbete. Det bygger framtidstro och ger pengar till vår gemensamma välfärd.

Det som ofta är gemensamt hos dem som behöver en arbetsmarknadsåtgärd av detta slag är att de inte klarat av gymnasiet. Vi måste därför satsa på våra skolor och hjälpa våra ungdomar i tid. Men för dem som av någon anledning inte klarat av sin gymnasieexamen så är dessa insatser ovärderliga.

Alla ska bidra till samhället, alla som kan jobba ska jobba, då är ett samhälle som bäst.