Stanna hemma om du har symtom

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög och jag uppmanar alla Borlängebor att hjälpas åt att hindra smittspridningen av viruset.

Regeringen tog igår beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer. Det omfattar inte skolor, simhallar, bibliotek etc.

Borlänge kommun följer utvecklingen och har planering för fortsatt smittspridning. Kommunen följer rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter ger.

Vi gör det vi kan från kommunens sida för att hindra smittspridning och uppmanar till lugn och att följa de nationella råd riktlinjer som finns. Jag råder Borlängebor att inte besöka sina anhöriga och vänner på de kommunala äldreboendena för att minska risken för smitta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra, eftersom äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för coronaviruset.

Det viktigaste är att vi alla visar hänsyn till andra människor och stanna hemma om man känner sig sjuk. Vilket förhoppningsvis underlättas av att regeringen slopat karensdagen.

Borlänge kommunens ser även över vilka möten som kan genomföras digitalt istället för fysiska sammankomster, till exempel via Skype.

Under morgondagen har jag kallat till ett möte med representanter från alla politiska partier för att informera mer om Borlänge kommuns arbete.

Mer information

På borlange.se/coronavirus uppdaterar Borlänge kommun dagligen information om händelseutvecklingen och rekommendationer. Här finns också länkar till ansvariga myndigheters webbplatser samt vanliga frågor och svar relaterade till smittspridningen av coronaviruset, covid -19.