Hemundervisning för gymnasieelever

Regeringen har idag, beslutat att starkt rekommendera samtliga Sveriges gymnasieskolor att redan från imorgon 18 mars övergå till distansundervisning.

Borlänge kommun följer regeringens rekommendationer. Beslutet har under dagen fattats av Lena Hjort Hultqvist (S) gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande. Beslutet gäller även Komvux.

Detta innebär att våra gymnasieelever i Borlänge inte ska gå till skolan imorgon. Jag hoppas nu att alla föräldrar tar sitt ansvar och håller sina barn hemma. Jag hoppas också att alla våra gymnasielever tar detta på allvar och spenderar sin tid hemma med studier. Våra friska lärare kommer befinna sig på plats på våra skolor. Jag, Lena Hjort Hultqvist och skolchef John Steen har under dagen påbörjat arbetet för att förbereda hemstudier.

Respektive skolas arbete leds som vanligt av rektor som också är den som kommer att tydliggöra och fördela arbetsuppgifterna. Det där av yttersta vikt att vi hjälps åt att tillse att eleverna får så god undervisning som möjligt i den uppkomna situationen.

Elever och vårdnadshavare kommer att få mer information om hur resterande vecka kommer att se ut, via ordinarie kanaler i eftermiddag och vi omber de därför att kontrollera lärportalen unikum.

Vårt mål är att alla ska kunna ta studenten som vanligt. Vi har också ett aktivt samarbete med den sociala sektorn för att se till att det finns personal beredd utifall vi har några ungdomar som hänger i centrum/kupolen istället för med sina studier.

Vi har fortfarande ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Kom ihåg att inte ha nödvändiga fysisk möten och att tvätta händerna ofta. Borlänge kommun följer fortsatt nationella rekommendationer och vi har en krisgrupp som träffas dagligen och planerar efter rådande läge. I fredags har också samtliga politiska partier kommit överens om hur de kontinuerligt ska informeras om utvecklingen.