Replik på Moderaterna

Peter Henriksson Moderaterna undrar i en debattartikel vad Borlänges krisledningsnämnd är, vad den har för regelverk och hur den är sammansatt. Han skriver också att det inte står i reglementet vilka som ingår i nämnden. Ett tips är att Peter läser protokollen från kommunfullmäktige, eller i kommunens författningssamling.

Vad krisledningsnämnden är och hur dess regelverk ser ut framgår av reglementet för krisledningsnämnden som antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Kommunfullmäktige valde i februari 2019 de ledamöter som ska utgöra krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden är en helt egen nämnd och är inte en del av kommunstyrelsen, därför finns nämnden såklart inte med i kommunstyrelsen reglemente. Det är kommunstyrelsens ordförande som bedömer när krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Så samtidigt som vi möter ett virus som hotar människors liv och hälsa, som skapar oro, arbetslöshet, ekonomisk kris så vill Moderaternas Peter Henriksson ifrågasätta krisledningens legitimitet.

Samtidigt skriver samtliga gruppledarna i kommunfullmäktige ett uttalande som pekar på allvaret i Coronakrisen och visar på vikten av gemensamt agerande i arbetet. Gruppledarna gräver ned den politiska stridsyxan.

I kristider växer förtroendet för de som kan visa ledarskap.
I kristider måste rykten och spekulationer bekämpas med fakta.

Jag önskade skapa en bredd i krisledningsnämnden så på mitt förslag adjungerades moderaternas gruppledare till nämnden, trots att Agneta Nyvall (nu politisk vilde) finns med.

Jag fokuserar nu på att i brett politiskt samförstånd hantera en av de svåraste kriserna vi varit med om. Var lägger moderaterna och Peter Henriksson sitt fokus?

Publicerad i DT 170420