Svar till styrelsen, PRO Borlänge samorganisation insändare

I både regioner och kommuner är tillgången till skyddsutrustning en utmaning i Corona-krisen. Inom Borlänge kommun jobbar vi hårt för att säkerställa tillgången av skyddsutrustning. Det besked jag får från organisationen är att vi idag har det som rekommenderas.

Det finns instruktioner som berättar i vilka sammanhang medarbetare i vård och omsorg ska bära vilken typ av skyddsutrustning. Användning av exempelvis munskydd bedöms och beslutas av legitimerad personal i samråd med enhetschef. I Borlänge följer vi Region Dalarnas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning.

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga all form av smittspridning i vårdarbete och de ska alltid tillämpas i alla vårdsituationer, oavsett om det finns känd smitta eller inte. Cheferna påminner kontinuerligt om de basala hygienrutinerna och de arbetar långsiktigt med att säkerställa en tillräcklig utbildningsnivå för alla medarbetare.

Våra medarbetare är väl informerade om att de ska stanna hemma om de känner minsta sjukdoms- eller förkylningssymtom. Jag förutsätter att alla följer de riktlinjerna. Som kommun beslutar vi inte själva om vilka som ska testas för covid-19 utan det avgör Region Dalarna. Men efter beslut från regeringen kommer nu fler att testas för covid-19.

Pensionärsorganisationer är viktiga för kommunen och jag kommer att bjuda in representanter från våra föreningar inom både äldre- och funktionshinderområdet för information om vårt arbete med coronasituationen. Det mötet kommer inte ske fysiskt på plats utan vi ser över vilka möjligheter vi har för att träffas på annat sätt.

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge

Publicerad i DD 190420