2250 medarbetare i Borlänge kommun utbildade i Covid-19

Kampen mot Corona fortsätter, även om det försiktigt börjat talas om en positiv trend så är faran inte över än. För att hålla i den positiva trenden är det viktigt att vi fortsätter följa de nationella riktlinjerna. Jag vill nu meddela att hela 2250 av våra medarbetare inom sociala sektorn under en två veckors period genomgått en covid-19 utbildning.
 
Utbildningen har erbjudits till alla inom sociala sektorn inom samtliga verksamheter, både fast anställda och vikarier. Detta innefattar yrkesroller så som undersköterskor, vårdbiträden, enhetschefer, sjuksköterskor med flera.
 
Dessa yrkesgrupper står i frontlinjen i kampen mot Corona och ska därför ha bra förutsättningar och kunskaper om Corona. Jag är därför positiv till att så många medarbetare i kommunen nu genomgått denna utbildning. Vi är dessa yrkesgrupper evigt tacksamma, vi vet hur hårt ni sliter och att det är tufft därute!
 
Håll i och håll ut. Håll avstånd men håll gärna kontakten. Vi ska ta oss genom denna kris tillsammans!