Rädda jourmottagningen i Borlänge

Den nu meddelande stängningen av jourmottagningen på Borlänge Sjukhus är den senaste i raden av nedstängningar inom Region Dalarna. Beslutet har tagits med hänvisning till Coronapandemin. Socialdemokraterna i Dalarna är kritiska till stängningen.

– Efter en rad av nedläggningar av kliniker inom folktandvården över hela länet och tillfällig stängning av allmänpsykiatrin i Säter så meddelar Region Dalarna nu att även jourmottagningen på Borlänge sjukhus stänger tillfälligt. Beslutet innebär att Borlängeborna istället hänvisas till Falun. När jourmottagningen stängs ner så kommer det öka trycket på den redan hårt belastade akutmottagningen i sommar. I läget med Coronaviruset vill vi inte ytterligare öka trycket på akutmottagningen i Falun, säger Sebastian Karlberg (S), oppositionsråd Region Dalarna.

– Jourmottagningen på Borlänge sjukhus är uppskattad och är en trygghet för Borlängeborna. Det är viktigt för en kommun med så många invånare att ha en tillgänglig jourmottagning. Under pågående pandemi är det extra viktigt att vi i Borlänge också har god tillgång till vård, säger Jan Bohman (S), kommunalråd Borlänge.

Efter turerna kring folktandvården där tillfälliga stängningar blev permanenta nedläggningar på bara några veckor så ser vi på den här situationen med oro. Jourmottagningen i Borlänge behöver finnas kvar. Hela vården håller på att ställa om till en mer nära vård, då skulle det här vara ett steg i motsatt riktning.