Självklart ska vi utreda

Självklart ska vi utvärdera och utreda den mycket exceptionella situationen med Corona-pandemin i Borlänge. Denna utredning är redan tillsatt.

Redan den här veckan har inspektionen för vård och omsorg varit i Borlänge och intervjuat och sett över hur patientsäkerheten fungerar. Detta är en del i en nationell tillsyn, som vi välkomnar.

Vi kommer också Lex-Maria anmäla hela Covid-19 händelsen i Borlänge. Vi har bedömt att det här är så allvarligt att vi vill göra en anmälan. Vi har många som gått bort i pandemin. Det är viktigt att vi får reda på om vi har gjort rätt eller fel, och det är viktigt att vi vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stärka vården i kommunen.