Vi ska städa trappan uppifrån

I detta nu har vår majoritets budget vunnit och klubbats i Kommunfullmäktige. En ansvarsfull Budget där vi ska städa trappan uppifrån. Läs och gärna min debattartikel om vår budget: Borlänge kommun har ett tufft ekonomiskt utgångsläge. Vi kommer därför ta fram kvasten och städa trappan uppifrån och ned.

För 2020 kommer det vara återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Vi skjuter även fram insatser där så är möjligt, investeringsplanerna har reducerats.

Vår prioritering är att värna kommunens kärnverksamhet. Det handlar om omsorgen och dess personal som har slitit hårt under corona och skolan som redan har ett tufft utgångsläge. Vi kommer att prioritera Borlänges barn och gamla. Därför kommer vi städa trappan från toppen och minska kommunens administration. Vi måste vara självkritiska och se över vad vi ska sluta med och våga ta tuffa beslut.

För att klara budgeten kommer det att krävas ett gemensamt sparpaket, detaljerna kommer att arbetas fram under tidig höst. Det största sparkravet läggs på kommunstyrelsen, vilket kommer leda till en minskad administration. Genomlysning av administrationen kommer även ske i övriga nämnder. Omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden får behålla sina tidigare utökade ekonomiska ramar, en uppräkning på 1.5%. Socialnämnden får ett tillskott på 42,5 miljoner kr jämfört med år 2020. Socialnämndens tillskott beror mestadels på lagstadgad verksamhet.

Trots en tuff budget så kommer att fortsätta arbete med en offensiv jobbstrategi och en minskad sjukfrånvaro, vilket kan skapa positiva såväl verksamheters som ekonomiska effekter.

För perioden 2021-2024 planerar kommunen investeringar för ca 1,4 miljarder. Varav investeringar i förskolor och skolor på ca 900 miljoner.

Jag hoppas nu att staten också förstår kommunernas situation och ger ökade medel även efter pandemin, för 2021 och framåt. Då Arbetsförmedlingen får mindre resurser, då Försäkringskassan har förflyttat kostnader till kommunerna och då staten inte lyckas med etableringen av nyanlända inom två år då förs både ansvaret och kostnaderna över till kommunerna.

Staten har under en lång tid lagt över kostnader på kommunerna. Oavsett vem som suttit i regering. Borlänge har tagit ett stort socialt ansvar och hela tiden tänkt kreativt. Jag förväntar mig nu att staten förstår att det var tufft redan innan pandemin. Jag hoppas på ökad förståelse och ökat ansvar. Kommunerna kan inte skära ned i oändligheten, staten måste ta sitt ansvar så som vi tagit vårt.

Publicerad i DD 160620: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vi-ska-stada-trappan-uppifran