364 tunga miljoner skiljer oss åt

Det är tuffa tider rent ekonomiskt för Kommunsverige, ett sparpaket under hösten ser jag som ett måste för vår kommun. Men vår majoritet har ändå valt att ge skolan och omsorgen en uppräkning på 1,5%.

För den av Covid 19 så hårt utsatta äldreomsorgen innebär detta 16 miljoner mer. En liten men ack så viktig satsning. Efter en extremt ansträngd vår för alla våra anställda som jobbar inom omsorgen så måste vi prioritera våra äldre och de som jobbar med dem.

Jag blir förvånad av att Moderaterna som inför nästa år vill skära ned verksamheten med 20 miljoner, (36 miljoner mindre än majoritetens budget) och fortsätta skära ned verksamheten med mångmiljonbelopp fram till 2024. Det skulle innebära färre kollegor och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare inom omsorgen. Vårt förslag ger istället 364 miljoner mer till omsorgen på 4 år jämfört med Moderaternas budgetförslag (År 2021 skiljer det 36 mnkr, år 2022 73 mnkr, år 2023 109 mnkr och år 2024 146 mnkr. Totalt på 4 år så skiljer det 364 mnkr).

Då ekonomin vänder behövs varje krona i välfärden. I tuffa tider prioriterar vi de äldre och våra barn och unga.