Borlänge är en av de kommuner där ny lagstiftning för asylsökande gäller.

Borlänge är en av de 32 kommuner i Sverige där den nya lagen om eget boende, EBO, gäller från och med den första juli. Tjärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren är exempel på rödmarkerade områden där man riskerar att förlora sin ersättning från Migrationsverket om man flyttar dit.

Vi har vi valt de områden där vi vet att vi har en hög trångboddhet. Jag tror att de kan hamna i mycket värdigare bostäder och mycket värdigare omhändertagande. Är vi fler kommuner som delar på ansvaret så blir ansvaret för varje kommun en lättare börda att bära.

Vill du läsa hela min intervju så gör du det här: https://www.dt.se/artikel/nu-finns-rodlistade-omraden-i-borlange-for-asylsokande-svarare-att-flytta-vart-de-vill-vardigare-omhandertagande

Eller finner mer info om den nya lagen här: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-04-30-Nu-finns-den-forsta-forteckningen-over-omraden-som-omfattas-av-nya-EBO-regler.html