Uttalande om gårdagens nyhet om personalen i skolan och förskolan

Jag vill kommentera gårdagens nyhet om den personal som får gå ifrån förskolans och skolans verksamhet i Borlänge. Rubriken kan vara något missvisande även om läget är tufft. Förra året gick Barn- och utbildningsnämnden med ett underskott på ca 43 miljoner, detta bland annat på grund utav lönebidragsanställningar. Arbetsförmedlingen hade direkt kontakt med våra rektorer istället för våra tjänstepersoner och anställningar tecknades som inte täcktes utav budgeten.

Inga utbildade lärare eller förskolelärare kommer få gå. Vi har fortsatt stort behov av legitimerad personal i Borlänges förskolor och skolor. Utan det är personalen runt omkring, då bland annat de som anställdes på lönebidrag föregående år utan full ekonomisk täckning. Även om inga lärare eller förskolelärare får gå så är läget fortsatt tufft. Att personalen runt omkring lärarna får gå kan ge mer börda på de lärare som vi har. Men att vi måste minska personalstyrkan har med tidigare underskott att göra.

Jag vill dock nämna att av de nästan 400 personer som vi talar om utgör ca 80 årsarbetare i vår organisation. Sammanlagt arbetar 1775 personer inom förskolan och skolan i Borlänge kommun. Flera utav dem har med andra ord jobbat i visstidsanställningar i någon form. Några har jobbat så kort som en vecka under året i vår organisation. De har säkerligen gjort ett bra jobb under sin tid i Borlänge kommun. Men jag vill ändå påpeka detta för att nyansera debatten.

Corona har inte spelat till kommunsveriges fördel och då hade Borlänge ett tufft ekonomiskt utgångsläge redan innan. Det kommer därmed komma ett sparpaket för hela kommunen under hösten. Detta är dock en konsekvens av tidigare ekonomiska läge och beslut som togs redan under våren.

Jag förstår att detta känns tungt för många. Det största sparkravet i sparpaketet ligger på kommunstyrelsen. Vi kommer fortsätta städa trappan uppifrån. Detaljer om detta kommer att komma under hösten.

Förhoppningsvis får vi hjälp från nationellt håll med att ordentligt starta igång ekonomin efter Corona igen. Det kommer hela kommunsverige att behöva, och jag kommer driva på regeringen i den frågan!