Om kråktorp

Antalet bekräftade Covid-smittade har ökat under veckan och med våra elevers och vår personals bästa har man beslutat att bedriva undervisning på distans 4-11/9. Distansundervisningen gäller berörda eleverna på Kråktorp (som är en del av Erikslund- och Hushagsgymnasierna) och eleverna kommer att studera hemifrån. Den 14 september räknar man med att starta undervisningen på plats igen.

Kråktorp ligger enskilt från resten av gymnasieskolan och Smittskyddsenheten bedömer därför ingen fara smittspridning till andra elever på Hushagsgymnasiet eller Erikslundsgymnasiet.

Enskild del av gymnasiet eller inte så är det beklagliga nyheter. Kommunen hade innan detta inte haft något bekräftat Corona fall inom sin verksamhet på flera veckor. Det är nu en handfull antal elever som är smittade och ett par lärare. Även om unga människor mer sällan blir allvarligt sjuka så önskar jag alla smittade ett snabbt tillfrisknande.

Vår krisledningsstab träffas fortfarande på veckobasis och berörda tjänstepersoner jobbar med frågan. Det är dock regionen som nu har hand om själva smittspårningen. På vårdhygiensektionen på Smittskyddsenheten arbetar en central smittspårningsgrupp med smittspårning av covid-19. Så fort ett positivt fall konstateras påbörjas smittspårning där alla kontakter med andra personer den smittade personen har haft kartläggs och kontaktas.

Detta är en påminnelse om att pandemin inte är över. Kom ihåg att stanna hemma om du känner minsta symtom och tvätta händerna ofta.