Tankar kring regeringens budget

I en rekord stor satsning får Borlänge ca 66 miljoner i tillskott i regeringens förslag till budget.

Det här bidrar till en bra utveckling i Borlänge även efter pandemin. Även om kommun fortsatt har ekonomiska utmaningar.

Tillskottet är uppdelat i ca 35.5 miljoner i generell uppräkning för att täcka skattebortfallet.

Den nya satsningen parerar för stora delar av det bortfall som pandemin har orsakat inom vår ekonomi.

Regeringen gör också en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. För Borlänge innebär det ca 20 miljoner kronor till äldreomsorgen redan 2021. Samt 8 miljoner i ett äldresomsorgslyft. Omsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid. Borlänge var bland de första kommunerna i Sverige att få till Omsorgslyftet och jag är nu glad att det blir en permanent satsning.

Äldreomsorgen har slitit hårt under pandemin och dessa pengar är verkligen välkomna.

Dessa medel skapar också nya förutsättningar i vårt budgetarbete, då 2021 tidigare såg ut att bli ett riktigt tuff år. Med regeringens satsning så står vi på en tryggare grund.