Dala återbyggdepå

Jag och flera andra i den politiska ledningen har länge drivit på att vi ska ta vara på byggmaterialet på ett bättre sätt. I Sverige kastar vi ca 1 ton byggmaterial per person och år. Många gånger kunde detta material återanvänts. Nu är min förhoppning att bra byggmaterial ska kunna återanvändas i större utsträckning. Detta då vi igår invigde den nya återbyggdepån i Islingby.

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Nu presenteras det i ny upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö – och kanske göra ett fynd! En återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion. Både privatpersoner och företag är välkomna att både lämna och köpa material.

Se gärna filmen så kan du se hur det ser ut inne i depån! https://www.youtube.com/watch?v=olF6Wv00KtY&t=65s