Debatt: Arbetsförmedlingen måste finnas i alla kommuner!

Regeringen och januaripartierna var förra året tydliga med att Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet, och att en utredning ska göras om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Det var glädjande besked för oss kommuner, för arbetsgivare och för arbetslösa.

Nu, ett år senare, står vi mitt i en coronapandemi med en stigande arbetslöshet i hela landet. Och vi ser hur kommunerna alltjämt får dra ett tungt lass när Arbetsförmedlingen, staten, dragit sig tillbaka. Att Arbetsförmedlingen ska vara etablerad i hela landet har mer kommit att innebära att de har skaffat kontorsutrymmen eller satt upp skyltar i fler kommuner. Det vi behöver är arbetsförmedlare på plats, som känner till orten och de lokala förhållandena och som kan möta arbetssökande och företagare, och framför allt samverka med kommunen.

Det spelar ingen roll om AF-skyltarna åker upp om det inte finns någon personal på plats.

Sett över några års tid har samtliga våra kommuner fått en sämre närvaro av Arbetsförmedlingen. När Arbetsförmedlingen säger att allt fler skriver in sig digitalt istället för vid fysiska besök så finns det en kompletterande sanning av att vi i kommunerna ofta behöver hjälpa sökanden att skriva in sig. Vi får ta över de arbetsuppgifter som staten lämnar. Vi ser med störst oro på hur detta drabbar arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. För den här gruppen är det bra att regeringssamarbetet har tillfört mer resurser till arbetsmarknadsåtgärder. Men som läget är nu räcker inte de arbetsförmedlare som finns på plats till för att kunna handlägga deras ärenden och bevilja insatser. Arbetsförmedlingen har i centraliseringsivern även fråntagit de lokala arbetsförmedlarna mycket av deras beslutsmandat, och istället flyttat besluten till centrala enheter. Konsekvensen blir att arbetsgivare och kommunernas arbetsmarknadsenheter inte längre har någon samtalspart med möjlighet att fatta beslut.

Ett lokalt exempel från Falun är att ett ärende om beslut om lönebidragsanställning, som tidigare den lokala arbetsförmedlingen kunde ta beslut om, nu måste till en central enhet med tre veckors handläggningstid.

Vi ser även med oro på centralisering av insatser riktade till arbetssökanden. Exempelvis ser vi hur en framgångsrik industriutbildning i norra Dalarna läggs ner, och arbetssökande tvingas pendla till Borlänge för utbildning i bristyrken. Resan från Älvdalen till Borlänge tar två timmar.

I praktiken innebär det att den arbetssökande tvingas bo borta eller avstå från utbildningsinsatsen. Det försvagar den enskildes möjligheter att få jobb, men också arbetsmarknaden i vårt län när omställning och matchning blir svårare att genomföra och arbetsgivare inte hittar rätt utbildad personal.

Vår hållning är självklar: Arbetsförmedlingen ska finnas på plats i alla länets kommuner.

Utbildningarna måste finnas där jobben och de sökande finns. Staten får inte övervältra ansvaret för både ersättning, i form av försörjningsstöd, och arbetsmarknadspolitiken på oss kommuner.

Skyltar räcker inte. I den tuffa tid vi befinner oss i är det extra viktigt att hela samhället arbetar för återhämtning och en starkare arbetsmarknad. Då behöver staten visa att man tar sitt ansvar – i hela landet.

Lars Isacsson

Kommunstyrelsens ordförande (S) Avesta Kommun

Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande (S) Borlänge Kommun

Joakim Storck

Kommunstyrelsens ordförande (C) Falu Kommun

Fredrik Jarl

Kommunstyrelsens ordförande (C) Gagnef Kommun

Stefan Norberg

Kommunstyrelsens ordförande (S) Hedemora Kommun

Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande (C) Leksands Kommun

Leif Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande (S) Ludvika Kommun

Hans Unander

Kommunstyrelsens ordförande (S) Malung-Sälens Kommun

Anna Hed

Kommunstyrelsens ordförande (C) Mora Kommun

Mikael Thalin

Kommunstyrelsens ordförande (C) Orsa Kommun

Jonny Jones

Kommunstyrelsens ordförande (C) Rättviks Kommun

Fredrik Rönning

Kommunstyrelsens ordförande (S) Smedjebackens Kommun

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (S) Säters Kommun

Stina Munters

Kommunstyrelsens ordförande (C) Vansbro Kommun

Kjell Tenn

Kommunstyrelsens ordförande (C) Älvdalens Kommun