Debatt om EBO

Läs gärna min replik på Kristdemokraterna i Borlänge, ”Låt EBO-lagen gälla i hela Borlänge”:

Jag är överens med Kristdemokraterna i Borlänge om att EBO-lagstiftningen skapat många problem. Att asylsökande haft möjlighet att bosätta sig vart de vill – förutsatt att de kan skaffa sig ett eget boende har gjort att kommuner som Borlänge fått ta ett mycket stort ansvar. Med detta ansvarstagande har sociala och mänskliga problem uppstått.

Jag vill dock påminna Kristdemokraterna om att de satt i den Moderatledda regering som införde lagen om egen bosättning. Socialdemokraterna har vid flertalet tidigare tillfällen försökt luckra upp EBO-lagen. Detta utan att ha lyckats samla en majoritet av Sveriges riksdag. Kristdemokraterna bär därmed en stor skuld till de problem som de själva nu tar upp.

Med det sagt så är jag glad att Kristdemokraterna i Borlänge vaknat upp och att vi nu drar åt samma håll. Det kommer behövas om vi ska lyckas med integrationen i Borlänge och Sverige.

Då de nationella direktiven var att välja ut områden med högre andel utrikesfödda, arbetslöshet och områden med låg utbildningsnivå blev en naturlig följd att peka ut Tjärna ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren som områden dit en asylsökande inte skulle få söka sig om denne inte redan har egen försörjning.

Elva kommuner har angett hela kommunen som ett område med sociala och ekonomiska utmaningar. Jag upplever inte att det var intentionerna med regeringens förslag. Jag anser nämligen inte att det kan upplevas som segregerande att en asylsökande person flyttar till andra områden än de utpekade. Det är dessutom hela poängen med förslaget. Att vi inte ska fortsätta uppmana asylsökande att bosätta sig i trångbodda områden med redan hög andel utrikesfödda. Men att man har möjligheterna att i ett tidigt skede kunna integrera sig om man har de ekonomiska resurser som behövs.

Migrationspolitiken har också i närtid stramats åt. I år har det kommit 27 asylsökande till Borlänge. Den nationella debatten ser onekligen också ut att strama upp migrationspolitiken ytterligare. Vilket skulle innebära färre nyanlända i sin helhet till Borlänge.

Socialdemokraterna vill också att arbetskraftsinvandring bara tillåts när det inte går att hitta rätt personer i Sverige och öka trycket på oseriösa arbetsgivare och inför tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring.

Så för att summera, Borlänge har tagit ett stort ansvar för Sverige migrationspolitik, bland annat pga av en lagstiftning som KD klubbade igenom i riksdagen 1994. Men betyder det att nyanlända i sig är problemet? Nej, problemet är snarare segregerade och trångbodda områden med sociala utmaningar. Dessa problem finns inte i hela Borlänge, därmed pekade vi ut de områden som riktlinjerna ansåg viktiga.