Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet

Majoriteten är klar med sitt förslag till besparingar i budgetarbetet. Det blir ett ekonomiskt åtgärdsprogram på drygt 88 miljoner kronor och kommunstyrelsen får det största procentuella sparkravet.