Budgetförslag klart inför 2013

Kommunstyrelsen har nu antagit ett förslag till budget för Borlänge kommun för 2013-2015. Förslaget har föranlett diskussioner. Vi har haft ett underskott i driftsbudgeten åtta av de senaste tio åren, vilket är ett problem. Det totala resultatet i bokslutet har dock haft bättre siffror. Vi har budgeterat för överskott och redovisat överskott genom att försäljning av mark, förbättrade finansiella intäkter och bättre skatteutveckling än beräknat har täckt de ökande driftskostnaderna. Det är nu oerhört viktigt med ett trendbrott 2013. Det pågår ett stort förändringsarbete. Läs mer här!