Första spadtag Gylle skola

Idag tog vi det första symboliska spadtaget för Gylle skola. Jag hade äran att få göra det tillsammans med några utav skolans elever.

Det är skönt att vi kommer igång med bygget. Vi har ett stort behov av skollokaler i kommunen. I Gylle skola investerar vi nu närmare en halv miljard kronor. Vi har även planer på att utveckla fler utav våra skollokaler. Det kommer innebära mer ändamålsenliga lokaler för både våra elever och vår pedagogiska personal.