Stefan Löfven besöker Borlänge

De senaste veckorna i Borlänge kommun har varit för oroliga. Allvarliga brott har omskakat och berört oss alla. Krafttag måste nu tas för att få ordning på den brottslighet som visat sitt fula tryne. Vi Socialdemokrater ser problemen och tänker vara en del i att lösa dem. Det ska vara svårt att ägna sig åt kriminell verksamhet i Borlänge

De individer som rånar och begår våldsbrott måste bort från våra gator – de ska lagföras och hamna bakom galler. För att kunna göra detta så behövs det fler poliser i vår kommun. Jag är därför glad över att fler poliser nu kommer anställas och verka i Borlänge. Jag vill också se fler kameror – på fler platser men även fler där vi redan har kameror.

Jag anser att vi har ett bra samarbete med polisen – vi har en bra dialog och en samsyn på hur vi ska lösa problemen. Idag kommer polisen till kommunstyrelsen för att prata mer om den utveckling som skett och det arbete man gör – därmed kommer alla politiska partier uppdateras om läget. Det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen och polisen fortsatt håller kontakten. Att vi har en gemensam lägesbild – och att vi agerar utifrån den.

Imorgon kommer statsminister Stefan Löfven till Borlänge. Han har sett vår utveckling och kommer för att lyssna och föra dialog med utvalda aktörer om vårt rådande läge. Jag är säker på att vi kommer ha givande dialoger med många experter inom området. Dialoger som är viktiga för vår stad – då vi återuppbygger tryggheten.

För att fler brottslingar ska lagföras vill vi se:

 1. Förstärkt polisiär närvaro – att det beslutade antalet poliser kommer till Borlänge. Det vill säga att styrkan av områdespoliser blir 9 stycken.
 2. Fler kameror på utvalda platser – Under 15 nya kamerapunkter planeras, vilket innebär 75 nya kameror.
 3. Ordningsvakter på fler platser i kommunen.
 4. Att kommunen intensifierar arbetet med avhopparverksamhet – sedan 2015 har ett 10 tal personer lämnat gängkriminaliteten och ytterligare ca 20-25 personer lämnat det kriminella livet.
 5. Att kommunen och statliga verksamheter arbetar aktivt och tillsammans mot att minska bidragsfusket. Ett samarbete skapas mellan kommunen, försäkringskassan, Skatteverket, kronofogden och arbetsförmedlingen.
 6. Tunabyggen måste intensifiera sitt arbete med olovlig andrahands uthyrning.
 7. Skolan är ingen plats för droger. Därför har vi drogkontroller och droghundar på utvalda skolor – detta arbete kommer att utvecklas.
 8. Aktivt samverka med andra kommuner i liknande situation – vi har redan idag kontakt med Södertälje.

Det krävs långsiktiga och förebyggande åtgärder som minskar risken för att man väljer en brottslig bana. Därför vill vi:

 1. Stödja kommunens föräldrar, föräldrarollen kan biland vara svår. Då ska olika insatser fungera som ett stöd.
 2. Samverka mer med näringslivet – vilket ska leda till jobb och utbildning för våra unga vuxna.
 3. Ge barn och ungdomar stöd från flera olika professioner/yrkesgrupper på plats i skolan. Att klara skolan är ofta en nyckel till att aldrig hamna i kriminalitet.
 4. Samverka bättre med civilsamhället och kommunens föreningar – alla goda krafter måste dra åt samma håll.

 

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande

Statsminister Stefan Löfven Statsrådsberedningen