Ett angrepp på demokratin är ett angrepp på oss alla!

I Borlänge finns omkring 150 förtroendevalda som representerar nio olika partier. Det är personer som ställer upp och gör en insats i det demokratiska arbetet som är grunden för att vår kommun ska fungera. En bred majoritet av kommunens   förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Vi politiker i Borlänge må ha olika åsikter om hur vi ska utveckla och förbättra vår kommun – men vi står upp för allas rätt att kunna uttrycka sin åsikt och delta i det demokratiska samtalet. Det är genom en demokratisk och progressiv debatt som kommunen tar sig framåt, och det är också genom debatten som Borlängeborna kan ta ställning till olika förslag.

Alla ska kunna känna sig trygga i att delta i samhällsdebatten – oavsett om man är politiker, föreningsaktiv eller bara samhällsintresserad.

Utan ett öppet och fritt debattklimat så riskerar det demokratiska samtalet att skadas allvarligt eller dö. Vi kan aldrig tillåta eller acceptera att enskilda företrädare hotas för att de tar ställning i en fråga.

Ska vår kommun utvecklas så behöver vi fler som vill delta i samhällsdebatten – inte färre. Då måste alla känna att de kan uttrycka sina åsikter utan rädsla för hot och hat. Vi står därför upp tillsammans för att stötta de som blir utsatta för icke demokratiska påtryckningar – och för att tydligt markera att vi aldrig kommer att acceptera att någon tystas.

Ett angrepp på demokratin är ett angrepp på oss alla!

Lars Ivarsson (S) ordförande kommunfullmäktige

Anna Granlund (M) 1:e vice ordförande kommunfullmäktige

Jan Bohman (S) ordförande kommunstyrelsen

Mari Jonsson (S) gruppledare

Ulrik Bergman (M) gruppledare

Kent Forschner-Hell (SD) gruppledare

Karin Örjes (C) gruppledare

Rickard Rudolfsson (V) gruppledare

Monica Lundin (L) gruppledare

Jonas Hillerström (KD) gruppledare

Ahmed Abdiqadir (MP) gruppledare

Nicole Skoglund (OFA) gruppledare