Politiken får mindre – skolan och omsorgen mer

En ovanlig jul närmar sig. För många innebär det lite välförtjänt vila, även om man i år inte kan umgås med nära och kära i samma utsträckning som vi är vana vid. Men för de som jobbar inom vård- och omsorg så fortskrider arbetet som vanligt.

Corona har drabbat Sveriges kommuner hårt, och flera kommuner måste nu strama åt eller spara. I Borlänge har vi tagit fram kvasten och städat trappan uppifrån och lagt ett ekonomiskt åtgärdspaket på 88,2 miljoner kr. Kommunstyrelsen har fått det största sparkravet och en prioritet är att minska kostnaderna för administration. Det innebär bland annat att ett antal tjänster tagits bort, och återhållsamhet ska gälla vid återbesättning av tjänster. Vi har också minskat kostnaderna för politiken, bland annat genom att minska kostnaderna för arvoden.

Genom att städa trappan uppifrån så kan vi tillföra medel till bland annat skolan och omsorgen. Skolan får 40 miljoner mer och omsorgen 16,1 miljoner mer 2021. Ett välbehövligt tillskott till välfärdens kärna och för de medarbetare i kommunen som haft ett unikt tufft år.

Moderaterna verkar dock inte ha lärt sig mycket under året med Corona-pandemin. De fortsätter i samma tongångar som i våras och vill nu under 4 år lägga 330 miljoner mindre än majoriteten på vård- och omsorg. Mitt under en pandemi så tycker man att det är en god idé att lägga stora sparkrav på omsorgen, allt på grund av ett snittvärde.

Detta skulle givetvis innebära att många medarbetare skulle få sluta, få en försämrad arbetsmiljö och/eller sämre lokaler. Moderaterna pratar gärna om hur viktigt det är att bekämpa pandemin, men i sin budget så visar de att deras tunnor skramlar tomt. 330 miljoner mindre till omsorgen skulle givetvis inte förbättra arbetet med att bekämpa pandemin, utan försvåra det.

Vi Socialdemokrater kommer fortsatta att satsa på vår gemensamma välfärd. I vår budget minskar vi kostnaderna för administration och tillför istället medel till både de unga och de gamla i kommunen.

På det sättet skapar vi en bättre verksamhet och en större trygghet för Borlängeborna!

Jan Bohman (S) Kommunstyrelsens ordförande, Borlänge

Anita Nordström (S) Omsorgsnämndens ordförande, Borlänge