Granskning av föreningsstöd efter anklagelser om jäv

Idag kontaktade jag ordförande i kommunrevisionen Ulla Olsson (M) och förslog att de gör en granskning av utbetalningarna av föreningsstöd utifrån den senaste tidens jäv- och korruptionsanklagelser som förekommit.

Vid kommunens internkontroller kommer jag begära att det införs en punkt som handlar om jäv vid beslut.

Jag tar allvarligt på de anklagelser som kommit. Föreningsbidrag kan göra mycket nytta i samhället, men då ska de givet skötas på rätt sätt. Jag vill därför att revisionen granskar det här, så att alla kort kommer upp på bordet.