Budget med sex partier tillsammans!

Efter sex timmars debatt antog till slut fullmäktige riktlinjer och budget inför 2013, som innehåller starka och offensiva satsningar med ett beräknat resultat som vi inte kunnat budgetera på mycket länge.
Kommunen har ett tufft utgångsläge med nämnder som i år haft svårt att hålla sina budgetar. Men med 127 nya miljoner kan vi planera ett överskott på 40 miljoner och en buffert på 22,6 miljoner och fördela rejäla satsningar på skolan, jobb och utbildning istället för passivt bidragstagande, omsorg om äldre, handikappade, kollektivtrafik m.m. Enbart skolan får 30 miljoner!

Det är glädjande att sex partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna stödjer denna budget. Jag tror det är helt rätt med samarbeta med breda lösningar över partigränserna och med många som ställer sig bakom huvuddragen i kommunens framtida arbete. Om vi tar gemensamt ansvar får vi stabilitet och långsiktiga lösningar.