Facklig demonstration

Har idag tagit emot namnlistor från demonstrerande anställda i Borlänge kommun. Kommunals sektion har överlämnats namnlistor där man uttrycker oro över sina kommande arbetstider.

I Borlänge kommun pågår olika förändringsprojekt som kan påverka schemaläggningen för en del av vår personal. Orsaken är flera:
– Servicen på våra äldreboenden ska anpassas till de äldres bedömda behov
– Servicen ska anpassas till hur de boende vill ha tjänsterna utförda.
– Det måste bli fler heltider, heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet.
– Vi ska också minimera antalet timanställda.
– Det stora övertidsuttaget ska ner.

Vi har i förhandlingar slagit fast en ordning för hur den enskildas schema ska läggas fast. Det ska ske ute på arbetsplatserna i dialog mellan arbetsledare och personal. Lagar och avtal självfallet följas.

Jag kommer med stort intresse att följa processen, de kommande veckorna, för att försäkra mig om att kommunen sköter sig väl och att vi skapar acceptabla arbetstider för välfärspersonlen.

Dagens sätt att organisera verksamheten är inte ekonomiskt försvarbart. Det ger otrygga anställningar. Skapar dålig kontinuitet för brukaren, många ansikten, olika sätt att utföra omvårdnad på.

Återkommer i frågan då de nya schemana finns framme och vi kan utvärdera hur dialogen fungerat och hur resultatet blev.