Flyktingar till jobb

Vill dela en länk till en artikel fler bör läs och sprida.

Borlänge bäst i Sverige att få in somalier på arbetsmarknaden.

Jan Sundqvist, statistikexpert på Arbetsförmedlingen i Dalarna, säger att Arbetsförmedlingen inom kort kommer att släppa detaljerad statisktik på hur förmedlingen lyckas få in nyanlända, utlandsfödda på arbetsmarknaden och Borlänge är bäst i Sverige.

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5471195-borlange-bast-i-sverige-att-fa-in-somalier-pa-arbetsmarknaden