Årets resultat 7,5 miljoner kronor

Nu är Borlänge kommuns resultat för 2012 klart. Det visar ett överskott på sju och en halv miljoner kronor. Allmän återhållsamhet inom hela kommunen har gett resultat. Högre skatteintäkter än beräknat har också bidragit, liksom återbetalning av försäkringspremier från AFA.

Borlänge kommun visar ett resultat för 2012 på 7,5 miljoner kronor. Ett betydligt bättre resultat än vad som förväntades i den senaste prognosen. Då uppskattade vi att kommunen skulle göra ett minusresultat för 2012 på 5 miljoner kronor. Därför är det mycket glädjande att det går åt rätt håll och att det effektiviseringsarbete vi driver inom kommunen börjar ge resultat.

Inom hela kommunen har 2012 handlat om återhållsamhet för att så snabbt som möjligt lyckas uppnå en ekonomi i balans. Allmän återhållsamhet har bidragit till att resultatet blev bättre än förväntat. Det gäller särskilt sektorn verksamhetsstöd som har gjort ett mycket bra jobb och visar ett resultat på 17,6 miljoner kronor.

Nu kan vi inte slåmoss till ro utan vi måste fortsätta jobba med att komma tillrätta med våra stora underskott i driften. Två av kommunens verksamheter visar minusresultat – sociala sektorn och bildningssektorn. För den sociala sektorns del handlar det om 95 miljoner kronor. Bildningssektorn visar ett minusresultat på 30 miljoner kronor. Underskotten var väntade.