Kulturpriset 2013

Lars-Ove ”Love” Börjesson fick vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ta emot Borlänge kommuns kulturpris 2013.

Ett bra val.

Motivering lyder:

” Lars-Ove ”Love” Börjesson tilldelas kulturpriset för sitt mångåriga hängivna arbete med att utveckla Wasabryggeriet till en kulturell mötesplats för alla Borlängebor.

Wasabryggeriets vänner startades i maj 1995 och Love var med från början i det som numera är ett nav i Borlänges kulturliv. 1998 blev han vald som ordförande i Wasabryggeriets vänner och har fortsatt att med stort engagemang utvecklat Wasabryggeriet för alla typer av kulturyttringar.